BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
User avatar
By pravnik
#46
ODRICANJE OD NASLJEDSTVA u BiH

Nasljednik se može odreći nasljedstva izjavom kod suda do svršetka ostavinske rasprave. Ovo odricanje važi i za potomke onoga koji se odrekao od nasljeđa - osim ukoliko nije izričito izjavio da se odriče samo u svoje ime. U ovom slučaju se smatra kao da nikada nije bio nasljednik.
Ukoliko se odriče nasljedstva u nečiju korist, radi se zapravo o ustupanju.
Osoba može izjaviti da li se prihvaća ili ne prihvaća nasljedstva – odricanje.
Odricanje u nečiju korist- darovanje li ustupanje nasljedstva.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja