BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
#351
Odnos Ustava BIH i Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP)
­ EKLJP je objavljena u Službenom glasniku BIH 6/99.
­ Član II. 2 ustava BiH – međunarodni standardi određuje odnos ustava BiH i EKLJP
­ EKLJP se direktno i prioritetno primjenjuje u BiH. Direktno znači da se primjenjnuje po članu II.2 ustava BiH. Samo je ona sastavni dio našeg ustavnog poretka.
­ Ostale konvencije se ne primjenjuju direktno i prioritetno. Prioritetno znači da ima prioritet sa ostalim domaćim zakonima, koji trebaju da budu usklađeni sa istom. (Član II.2 Ustava BiH - prava i slobode utvrđene u EKLJP i njenim protoklima se direktno primjenjuju u BiH. Ovi akti imaju akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima)


Ljudska prava po EKLJP:
1. pravo na život,
2. pravo na slobodu i sigurnost,
3. pravo na jednakost pred zakonom,
4. pravo na pravično suđenje,
5. kažnjavanje samo na osnovu zakona i zabrana retroaktivnog djelovanja pravne norme,
6. pravo na poštivanje privatnog i porodičnig života,
7. pravo na sklapanje braka,
8. pravo na djelotvorni pravni lijek.
Pravo na pravično suđenje (Član 6) je ključan za diplomirane pravnike i glasi: svako tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku, pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, obrazovanim na osnovu zakona. Sudija mora biti nezavisan od svega osim od zakona i morala. Nepristrasno znači da se sa jednakom pažnom cijene navodi obje strane («bez mržnje i naklonosti»). Samostalnost suda - o prvostepenoj sudskoj odluci može odlučivati samo drugostepeni sud.
Pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života (član 8) – Važeći porodični zakon: muž nema pravo na tužbu na razvod braka za vrijeme trudnoće žene odnosno starosti djeteta do 3 godine. Ovdje su pobijedili interesi materinstva i zaštita djeteta.
Pravo na djelotvorni pravni lijek (član 13) - pravna pouka u svakoj prvostepenoj odluci

Ljudske slobode po EKLJP:
1. sloboda misli, savjesti i vjeroispovjesti (član 9),
2. sloboda izražavanja (član 10) i
3. sloboda okupljanaj i udruživanja (član 11)

Zabrane po EKLJP:
1. zabrana mučenja (član 3),
2. zabrana ropstva ili prinudnog rada (član 4),
3. zabrana diskriminacije (član 14) i
4. zabrana zloupotrebe prava (član 17).

Protokoli EKLJP
1. najvažniji je prvi protokol – zaštita imovine.
2. Protokol 6 – ukidanje smrtne kazne. U ranijem sistemu je postojala, a 1998. godine je brisana iz krivičnog zakonodavstva FBIH iz razloga usklađivanja sa EKLJP.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]