BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5544
Službene novine Federacije BiH, broj 90/22
Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 4. alineja 1. i člana 5. stav (1) Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 338. sjednici, održanoj 10.11.2022. godine, donosi


Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet


I.


Ovom odlukom propisuje se mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa prodajne cijene peleta od drveta u trgovini na malo na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

II.


Drveni pelet je prirodni energent, odnosno obnovljivo bio-gorivo, proizvedeno iz bio-mase (usitnjenog drveta, piljevine, strugotine), valjkastog je oblika promjera od 6mm ili 8 mm (+/-1) i dužine od 3,15 mm do 40 mm, vlažnosti ispod 10%, što omogućava vrlo visoku efikasnost sagorijevanja.

III.


Najviša prodajna cijena peleta iz tačke II. ove odluke ne može prelaziti 480 KM plus PDV u trgovini na malo, po toni u svim pakovanjima.

IV.


Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna i kantonalna tržišna inspekcija.

V.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1569/2022
10. novembra 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]