BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#750
Odluka u predmetu Stojnić protiv Bosne i Hercegovine
12.11.2015.

Evropski sud za ljudska prava je 6. novembra 2015. godine donio odluku u predmetu Stojnić protiv Bosne i Hercegovine. Sud je aplikaciju proglasio nedopuštenom.

Aplikant je bio oficir JNA, oružanih snaga bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („SFRJ“). Ovaj predmet se odnosi na njegov pokušaj da se vrati u posjed svog prijeratnog stana u Sarajevu.

Pozivajući se na član 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, aplikant se žalio zbog nemogućnosti da se vrati u posjed svoga prijeratnog stana u Sarajevu. On je dalje naveo da sporna situacija predstavlja nepotrebno uplitanje u pravo na poštovanje njegovog doma koje je zaštićeno članom 8. Na kraju, aplikant se žalio zbog ishoda postupka za vraćanje u posjed pozivajući se na član 6.

Sud je utvrdio da aplikant nije dostavio sve činjenice koje su od značaja za njegovu pritužbu. Konkretno, on je propustio obavijestiti Sud o naknadi koju je dvije godine prije podnošenja aplikacije primio za svoj prijeratni stan. Imajući u vidu važnost uskraćene informacije za pravilno odlučivanje u ovom predmetu, Sud nalazi da je takvo ponašanje bilo suprotno svrsi prava na podnošenje individualne aplikacije propisanog članom 34. Konvencije.

S obzirom na navedeno, Sud je aplikaciju proglasio nedopuštenom kao zloupotrebu prava na podnošenje aplikacije u skladu sa članom 35. stavovi 3.(a) i 4. Konvencije.

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta: 24652/09. Prevod odluke dostupan je na stranici Ureda zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava.

www.epravo.ba

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]