BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#3300
ODLUKA O CIJENAMA KORIŠTENJA JAVNIH PARKINGA

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 26/2019)

I

Cijena parkiranja sastoji se iz:

1) Troškova pružanja komunalne usluge kontrole i naplate parkiranja od strane davaoca komunalne usluge.

2) Troškova održavanja javnih parkinga pod rampom od strane davaoca komunalne usluge.

3) Troškova amortizacije stalnih sredstava postavljenih na javnim parking površinama u vlasništvu davaoca komunalne usluge.

Kategorije 1), 2) i 3) predstavljaju 50% ukupne cijene po kojoj se vrši naplata parkiranja od strane korisnika, po svakoj vrsti karte za parkiranje. U navedeni iznos je uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).

4) Troškova amortizacije stalnih sredstava postavljenih na javnim parking površinama i infrastrukturnog komunalnog sistema, odnosno dobara u općoj upotrebi koji su u vlasništvu Ministarstva.

5) Naknade za unapređenje i investiciono održavanje javnih parkinga od strane Ministarstva.

Kategorije 4) i 5) čine preostalih 50% ukupne cijene po kojoj se vrši naplata parkiranja od strane korisnika, po svakoj vrsti karte za parkiranje. U navedeni iznos nije uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV) s obzirom da ovaj iznos predstavlja namjenski prihod Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, te nije predmet oporezivanja PDV-a.

Navedeni princip raspodjele novčanih sredstava između davaoca komunalne usluge i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo se odnosi samo na prihode ostvarene od naplate: satne parking karte, dnevne parking karte, sedmične parking karte, mjesečne parking karte, dnevnog čuvanja vozila koje premjesti specijalno vozilo pauk, doplatne parking karte, te odvoza specijalnim vozilima pauk.

II

Na osnovu elemenata navedenih u tački I ove Odluke, utvrđuje se cijena parking karte na području Kantona Sarajevo i to:

Cijena satne parking karte za putnička vozila po zonama iznosi:

"I" ZONA = 2 KM

"II" ZONA = 1 KM

"III" ZONA = 0,5 KM.

III

Cijena satne parking karte za parkiranje autobusa iznosi 5 KM.

Parkiranje autobusa moguće samo na adekvatno obilježenim mjestima za parkiranje autobusa.

IV

Cijena dnevne parking karte za putnička vozila po zonama iznosi:

a) "I" ZONA = 20 KM

b) "II" ZONA = 10 KM

c) "III" ZONA = 5 KM.

Dnevna karta važi samo za zonu za koju je kupljena dnevna karta i važi 24 sata od trenutka kupovine.

Dnevna parking karta se ne može kupiti na parkiralištima sa rampama.

V

Cijena dnevne parking karte za parkiranje autobusa iznosi 40 KM.

Kupovina dnevne parking karte za parkiranje autobusa moguće na parkinzima koji su tehnički opremljeni za kupovinu takve karte.

VI

Cijena sedmične parking karte za putnička vozila po zonama iznosi:

a) "I" ZONA = 50 KM

b) "II" ZONA = 25 KM

c) "III" ZONA = 10 KM.

Sedmična parking karta važi samo za zonu za koju je kupljena i važi 7 dana od trenutka kupovine (168 sati).

Sedmična parking karta se ne može kupiti na parkiralištima sa rampama.

VII

Cijena mjesečne parking karte za parkiranje putničkih vozila stanara/fizička lica sa prebivalištem u ulicama u kojima se naplaćuje parkiranje po zonama iznosi:

a) "I" ZONA = 55 KM

b) "II" ZONA = 35 KM

c) "III" ZONA = 15 KM.

Mjesečna parking karta važi samo za ulične parkinge i ne može se kupiti za parkirališta koja su pod rampom, osim ako parkiralište pod rampom nije posebno definisano iješenjem Ministarstva za takvo korištenje.

VIII

Cijena mjesečne parking karte za parkiranje vozila u skladu sa članom 31. stav (1) tačka b) i d) i stav (2) Uredbe, po zonama iznosi:

a) "I" ZONA = 150 KM

b) "II" ZONA = 75 KM

c) "III" ZONA = 50 KM.

Mjesečna parking karta važi samo za ulične parkinge i ne može se kupiti za parkirališta koja su pod rampom, osim ako parkiralište nije posebno definisano rješenjem Ministarstva za takvo korištenje.

IX

Cijena mjesečne parking karte za parkiranje vozila za fizička lica koja nemaju boravište u ulicama u kojima se vrši naplata javnog parking prostora po zonama iznosi:

a) "I" ZONA = 100 KM

b) "II" ZONA = 60 KM

c) "III" ZONA = 30 KM.

Mjesečna parking karta važi samo za ulične parkinge i ne može se kupiti za parkirališta koja su pod rampom, osim ako parkiralište nije posebno definisano rješenjem Ministarstva za takvo korištenje.

X

Dnevna cijena za čuvanje vozila koje inspekcija isključi iz saobraćaja:

a) Putnička vozila = 5 KM

b) Teretna vozila nosivosti do 10 t = 25 KM

c) Autobusi = 35 KM

d) Kamioni sa prikolicom i šleperi = 50 KM.

XI

Dnevna cijena za čuvanje vozila koje premjesti/podigne specijalno vozilo-pauk za putnička vozila iznosi 11,70 KM.

XII

Cijena mjesečnog zakupa garažnog parking mjesta iznosi:

a) Ciglane garaža 1 (zatvoreni dio) = 90 KM

b) Ciglane garaža 1 (otvoreni dio) = 80 KM

c) Dobrinja I, garaže 1, 2 i 3 (zatvoreni dio) = 60 KM

d) Dobrinja I, garaže 1, 2 i 3 (otvoreni dio) = 40 KM

e) Dobrinja IV garaža (zatvoreni dio) = 60 KM

f) Dobrinja IV garaža 1 (otvoreni dio) = 40 KM

g) Dobrinja V garaže 1 i 2 (zatvoreni dio) = 60 KM

h) Dobrinja V, garaže 1 i 2 (otvoreni dio) = 40 KM

i) Saraj polje, garaže 1, 2, 3, 4 i 5 (zatvoreni dio) = 60 KM

j) Saraj polje, garaže 1, 2, 3, 4 i 5 (otvoreni dio) = 40 KM.

XIII

Mjesečna cijena za rezervaciju jednog parking mjesta za invalidne osobe po zonama iznosi:

a) "I" ZONA = 150 KM

b) "II" ZONA = 100 KM

c) "III" ZONA = 50 KM.

Rezervaciju moguće izvršiti samo na uličnim parkiralištima i ostalim površinama u skladu sa zakonskim normama. Rezervacija se ne može izvršiti na parkiralištima koja su pod rampom.

XIV

Mjesečna cijena za rezervaciju jednog parking mjesta za pravna i fizička lica po zonama iznosi:

a) "I" ZONA = 500 KM

b) "II" ZONA = 250 KM

c) "III" ZONA i ulice koje nisu navedene u Odluci o zonama = 125 KM.

Rezervaciju moguće izvršiti samo na uličnim parkiralištima i ostalim površinama u skladu sa zakonskim normama. Rezervacija se ne može izvršiti na parkiralištima koja su pod rampom.

XV

Mjesečna cijena rezervacije jednog parking mjesta za autobuse po zonama iznosi:

a) "I" ZONA = 1.500 KM

b) "II" ZONA = 1.000 KM

c) "III" ZONA i ulice koje nisu navedene u Odluci o zonama = 500 KM.

Rezervaciju moguće izvršiti samo na površinama koje su skladu sa zakonskim normama i koje su adekvatno obilježene za parkiranje autobusa.

XVI

Mjesečna cijena rezervacije jednog parking mjesta za diplomatska predstavništva po zonama iznosi:

a) "I" ZONA = 600 KM

b) "II" ZONA = 300 KM

c) Za ulice koje nisu navedene u Odluci o zonama = 150 KM.

Rezervaciju moguće izvršiti samo na uličnim parkiralištima i ostalim površinama u skladu sa zakonskim normama. Rezervacija se ne može izvršiti na parkiralištima koja su pod rampom.

XVII

Cijena doplatne parking karte iznosi 30 KM.

Doplatna parking karta se može platiti u pošti, banci, trafikama ili na uređajima za naplatu parkiranja koji na sebi imaju prihvat bankovnih kartica.

XVIII

Cijena odvoza putničkih vozila specijalnim vozilom "pauk" iznosi 100 KM.

Cijena se odnosi na jedan odvoz i to sa parking mjesta do lokacije za odlaganje vozila.

XIX

Mjesečna cijena najma jedne pozicije na info tački za prikaz slobodnih parking mjesta iznosi 400 KM.

Mjesečna cijena najma dodatne pozicije na info tački za prikaz slobodnih parking mjesta za isto pravno lice iznosi 350 KM.

XX

Visina cijene za naplatu parking prostora u zaštićenim prirodnim područjima će se naknadno definisati za svako zaštićeno područje posebno Sporazumom sa KJU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo.

XXI

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]