BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3469
Odgovornost države za naknadu štete zbog odrona zemljišta

Vladimirov v. Bulgaria, br. 58043/10 (dec.)
25.09.2018. godine Odjel V


Navodni propust države da spriječi i / ili nadoknadi štetu koja je nastala oštećenjem hotela aplikanta zbog odrona zemljišta, u području koje ima istoriju klizišta i prije nego što je podnositelj predstavke izgradio svoj hotel.

Treba razlikovati od Budayeva i dr. protiv Rusije, br. 15339/02, ECHR 2008, u pogledu nepostojanja nehata Države, lične odgovornosti aplikanta kao poduzetnika i specifičnosti prirodne opasnosti koja je izvan ljudske kontrole, kao što je odron.
Vidi i Hadzhiyska protiv Bugarske (odl.), Br. 20701/09, 15. maj 2012. godine). Neprihvatljiva aplikacija.


https://www.pravobih.com/
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]