BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#131
OBLICI ORGANIZOVANJA

Postoje osnovna 4 oblika društava:
1. Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
2. Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću (d.n.o.)
3. Komanditno društvo (k.d.)
4. Dioničarsko društvo (d.d.)
Osnivači vrše izbor oblika društva koje će osnovati.

Napušteni je oblik - Društvo jednog lica (d.j.l.), napušteni su i raniji oblici statutarnog povezivanja Holding poslovno udruženje i PUL, kao i upravni oblici povezivanja u Kartel, Konzorciji itd.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]