BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#131
OBLICI ORGANIZOVANJA

Postoje osnovna 4 oblika društava:
1. Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
2. Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću (d.n.o.)
3. Komanditno društvo (k.d.)
4. Dioničarsko društvo (d.d.)
Osnivači vrše izbor oblika društva koje će osnovati.

Napušteni je oblik - Društvo jednog lica (d.j.l.), napušteni su i raniji oblici statutarnog povezivanja Holding poslovno udruženje i PUL, kao i upravni oblici povezivanja u Kartel, Konzorciji itd.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja