BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5537
OBAVLjANjE OBRTA U VANjSKOTRGOVINSKOM POSLOVANjU
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine

član 11 stav 2 i član 18 stav 3

Da bi obrtnik obavljao vanjskotrgovinsko poslovanje neophodno je da se prvenstveno registruje kod nadležnog općinskog organa, a nakon toga evidentira i u registru koji vodi Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje.

"Na koji način će se precizirati u Rješenju o obavljanju obrta da obrtnik može obavljati obrt u vanjskotrgovinskom poslovanju i da li će na osnovu takvog Rješenja biti omogućeno obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja sa aspekta važećeg Zakona o vanjskotrgovinskoj politici BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 7/1998 i 35/2004) i Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Sl. novine FBiH", br. 2/1995)?

U članu 11. stav 2. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 75/2021 - dalje: Zakon) u odjeljku B. kojim je propisano osnivanje obrta u zahtjevu za osnivanje obrta je utvrđeno da ako fizičko lice želi obavljati obrt u vanjskotrgovinskom poslovanju, to je dužno navesti u podnesenom zahtjevu. U članu 18. stav 3. Zakona u kome je propisana djelatnost obuhvaćena rješenjem je propisano da obrtnik može obavljati obrt u vanjskotrgovinskom poslovanju, u skladu sa propisima kojima se uređuje vanjskotrgovinska politika.

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje je propisala da spoljnotrgovinski/vanjskotrgovinski promet mogu obavljati lica koja su registrovana za tu djelatnost kod nadležnog organa, a potom upisana u jedinstveni registar obaveznika indirektnih poreza kod nadležne uprave.

Zbog toga je upis u rješenje o odobrenju obavljanja djelatnosti koje izdaje nadležna općinska služba, polazni osnov da bi se obrtnik nadalje upisao u navedeni registar Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje bez koga se ne može vršiti navedeno poslovanje."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, br. 07-17-793/21(1) od 4.10.2021. godine)

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]