BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#3307
OBAVEZE UPRAVLjAČA PUTA
Zakon o javnim putevima

čl. 31, 40 i 48

Pravno lice u čijoj je nadležnosti upravljanje putem nema obavezu da uklanja domaće životinje i kućne ljubimce koji "izlete" na auto-put osim u situaciji kada se radi o izlasku većeg broja stoke i divljači na put.

Obrazloženje:

"U smislu člana 48. Zakona o javnim putevima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 89/13, dalje: ZJP), koji je bio na snazi u vrijeme štetnog događaja, pravno lice u čijoj je nadležnosti upravljanje putem (upravljač puta) je dužno ukloniti sve prepreke koje bi mogle oštetiti javni put, ometati nesmetano odvijanje saobraćaja ili ugroziti bezbjednost saobraćaja na javnom putu. Ono odgovara za štetu koja nastane korisnicima puta zbog propuštanja pravovremenog izvršenja potrebnih radova i preduzimanja odgovarajućih mjera na održavanju javnih puteva. Prema odredbama člana 31. ovog zakona, održavanje javnih puteva, pored ostalog, obuhvata i obezbjeđenje uklanjanja stvari sa javnog puta, dok se pod zaštitom javnih puteva, u smislu člana 40. ZJP, podrazumijeva i kontrola gradnje ograda i vršenja drugih radova u zaštitnom pojasu puta. Shodno citiranim odredbama, tuženi je dužan da sa auto - puta uklanja postavljene prepreke, rasuti teret i drugi materijal, a nema obavezu da uklanja domaće životinje koje "izlete” na auto - put (s izuzetkom da je dužan kontrolisati izlazak većeg broja stoke i divljači na put). Obaveza tuženog je, dakle, da obezbijedi stalnu prohodnost i bezbjedan saobraćaj na auto - putu, pa on odgovara samo za štetu koja je nastala zbog neizvršenja te obaveze (ako je propustio dužnost da ukloni prepreke sa kolovoza i da auto - put održava u stanju koje omogućava nesmetan i bezbjedan saobraćaj).

U ovom slučaju je utvrđeno da na dionici auto - puta na kojoj se desila predmetna saobraćajna nezgoda postoji metalna zaštitna ograda, što znači da je tuženi preduzeo mjere na sprečavanju štete koja može nastati silaženjem životinja na auto - put.

(...)

Stoga tuženi u reviziji opravdano ukazuje da je on postupio u skladu sa obavezama koje propisuje ZJP i da nije odgovoran za štetu koju je pretrpjela tužiteljica. Drugostepeni sud je pogrešno primijenio materijalno pravo kada je tuženog obavezao na naknadu štete prouzrokovane udarom motornog vozila tužiteljice u psa koji se iznenada pojavio na auto - putu uprkos postojanju metalne zaštitne ograde.

Stoga je valjalo temeljem odredbe člana 250. stav 1. ZPP odlučiti kao u izreci."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 Mal 201248 18 Rev od 5.4.2019. godine)
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]