BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sve o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#2270
NOVA OGRANIČENJA U IZVRŠNOM POSTUPKU

Sedme izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku (ZIP) u Federaciji Bosni i Hercegovini (FBiH) su usvojene i objavljene u Službenim novinama FBiH br. 46/16 15. juna 2016. godine, a stupile su na snagu sljedećeg dana, 16. juna 2016. godine.

Izmjene i dopune se odnose na sljedeće:


· izuzimanje od izvršenja vrijednosnih papira, dionica i udjela u vlasništvu FBiH, kantona, gradova i općina;
· određivanje minimalnog iznosa budžetskih sredstava koje FBiH, kantoni, gradovi i
općine moraju predvidjeti za isplatu izvršnih sudskih presuda;
· ograničenje mogućnosti prodaje nekretnine bez ograničenja najniže cijene na trećem ročištu.

Izuzeće od izvršenja

Prema posljednjim izmjenama, ZIP propisuje da se ne može odrediti izvršenje na vrijednosnim papirima dionicama i udjelima pravnih lica u vlasništvu FBiH, kantona, gradova i općina, onemogućavajući na taj način sudove da nastave sa izvršnim postupcima koji su u toku na tim predmetima izvršenja i pokretanje novih izvršenja na toj imovini. Shodno tome, izvršni postupak pokrenut nad predmetnom imovinom bit će prekinut ukoliko tražilac izvršenja ne promijeni predmet izvršenja.

Planiranje budžetskih sredstava za isplatu izvršnih sudskih presuda

Predmetnom dopunom se ponovo uvodi obaveza planiranja budžetskih sredstava u iznosu od najmanje 0,3 % od ukupno planiranih prihoda u budžetu FBiH, kantona, gradova i općina protiv kojih su donesene izvršne presude radi isplate istih. Slična odredba je bila na snazi do 2012. godine kada je izbrisana iz ZIP-a, te gore navedeni organi nisu bili obavezni da planiraju sredstva u budžetu za ovu namjenu, čime su onemogućene hiljade tražilaca izvršenja da namire svoja potraživanja uslijed široke zaštite FBiH, kantona, gradova i općina (izuzeće od izvršenja sada obuhvata pored nekretnina i pokretnih stvari koje služe za vršenje djelatnosti od javnog interesa svih nivoa vlasti, i dionice i vrijednosne papire u njihovom vlasništvu).

Treće ročište za prodaju nekretnina

Prije posljednjih izmjena ZIP-a, dužnikove nekretnine su se mogle prodati na trećoj javnoj dražbi bez ograničenja najniže cijene u odnosu na utvrđenu vrijednost. Međutim, novom izmjenom se propisuje da se nekretnina može prodati bez ograničenja najniže cijene isključivo uz prethodno pribavljenu saglasnost Porezne uprave FBiH. Ukoliko Porezna uprava FBiH uskrati saglasnost na predloženu cijenu, u tom slučaju Porezna uprava FBiH je dužna predložiti sudu realnu vrijednost za koju nekretnina može biti prodana na trećoj javnoj dražbi. Međutim, još uvijek ostaje da se vidi koje posljedice očekivati u praksi i u kojem obimu (kao što su na primjer, način provedbe trećeg javne dražbe, način na koji će se vršiti procjenu vrijednosti nekretnine, raspodjela troškova, ko će biti ovlašten da podnose zahtjev za procjenu, da li će to biti tražilac izvršenja ili sud po službenoj dužnosti i slično.)

Izvor: www.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]