BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3383
NEPOSTOJANjE PRAVA NA AMNESTIJU
Zakon o amnestiji

član 5 st. 1 i 2

Osuđeni koji je počinio krivično djelo Teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 7) KZ RS nema pravo na amnestiju, obzirom da isto nije obuhvaćeno amnestijom.

Obrazloženje:

"Naime, pravosnažnom presudom Okružnog suda u Banjoj Luci broj 11 0 K... K od 24.10.2008. godine, oglašen je krivim optuženi M.S., za krivično djelo razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS, za koje djelo mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 1. KZ RS, za koje djelo mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i za krivično djelo falsifikovanje isprave za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, te je, primjenom odredbe člana 42. stav 2. tačka 2. KZ RS, osuđen na, jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest) mjeseci.

Pravosnažnom presudom Okružnog suda u Istočnom Sarajevu broj 14 0 K... Kv od 23.9.2013. godine, preuzeto je izvršenje pravosnažne presude Okružnog suda u U., R. S., K br.... od 14.4.1997. godine (preinačena u odluci o kazni presudom Vrhovnog suda u B., R. S. broj Kž I... od 26.3.1998. godine), te mu je, za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 7. KZ RS, utvrđena kazna zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina i 6 (šest) mjeseci, za krivično djelo teške krađe iz člana 232. stav 1. tačka 1. KZ RS, utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, za krivično djelo razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS, utvrđena kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. KZ RS, utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, te je, primjenom odredbi člana 42. KZ RS, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.

Pravosnažnom presudom Okružnog suda u Istočnom Sarajevu broj 14 0 K... Kv 2 od 02.4.2014. godine, u nepravom ponavljanju krivičnog postupka, preinačene su u odluci o krivičnoj sankciji navedene pravosnažne presude Okružnog suda u B. L. broj 11 0 K... od 24.10.2008. godine i Okružnog suda u I. S. broj 14 0 K... Kv od 23.9.2013. godine, te je osuđenom M.S. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 (dvadest) godina.

Pravilno je prvostepeni sud utvrdio da su, sva krivična djela za koja je M.S. osuđen pravosnažnom presudom Okružnog suda u B. L. broj 11 0 K... od 24.10.2008. godine, obuhvaćena amnestijom, u smislu odredbe člana 1. i člana 5. Zakona o amnestiji. Međutim, izvodi pogrešan zaključak u primjeni odredbe člana 3. Zakona o amnestiji, kada osnovu za umanjenje od 25%, uzima utvrđenu jedninstvenu kaznu zatvora izrečenu navedenom presudom, u trajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest) mjeseci, umjesto prethodno utvrđene kazne zatvora za svako od krivičnih djela izvršenih u sticaju.

Izvodi i pogrešan zaključak, da osuđeni nema pravo na amnestiju za krivična djela po pravosnažnoj presudi Okružnog suda u I. S. broj 14 0 K... Kv od 23.9.2013. godine (preuzeto izvršenje pravosnažne presude Okružnog suda u U., R. S., K br.... od 14.4.1997. godine), sa obrazloženjem da ta djela nisu obuhvaćena amnestijom u smislu člana 1. Zakona o amnestiji i da je za ta djela osuđen u Republici Srbiji a da je prvostepeni sud samo preuzeo izvršenje kazne, po navedenoj presudi.

Radi toga je ovaj sud, uvažavanjem žalbe osuđenog, preinačio prvostepeno rješenje, na način da je osuđenom, za krivična djela po presudi Okružnog suda u B. L. broj 11 0 K... od 24.10.2008. godine i to: za krivično djelo razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS, za koje djelo mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, umanjio za 25%, što iznosi 1 (jednu) godinu i 3 (tri) mjeseca, za krivično djelo iznude iz člana 242. stav 1. KZ RS, za koje djelo mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, umanjio za 25%, što iznosi 1 (jedan) mjesec i 15 (petnaest) dana i krivično djelo falsifikovanja isprave iz člana 377. stav 2 KZ RS, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, umanjio za 25%, što iznosi 23 (dvadesettri) dana; te za krivična djela po presudi Okružnog suda u I. S. broj 14 0 K... Kv od 23.9.2013. godine i to: za krivično djelo teška krađa iz člana 232. stav 1. tačka 1. KZ RS, za koje djelo mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, umanjio za 25%, što iznosi 3 (tri) mjeseca, za krivično djelo razbojništvo iz člana 233. stav 2. KZ RS, za koje djelo mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, umanjio za 25%, što iznosi 6 (šest) mjeseci i za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. KZ RS, za koje djelo mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, umanjio za 25%, što iznosi 3 (tri) mjeseca, pa mu je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 (dvadest) godina, izrečena pravosnažnom presudom Okružnog suda u I. S. broj 14 0 K... Kv 2 od 02.4.2014. godine, umanjena za ukupno 2 (dvije) godine, 5 (pet) mjeseci i 8 (osam) dana, tako da nakon amnestije jedinstvena kazna zatvora iznosi 17 (sedamnaest) godina, 6 (šest) mjeseci i 22 (dvadesetdva) dana.

U odnosu na krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 7. KZ RS, za koje je osuđenom utvrđena kazna zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina i 6 (šest) mjeseci, po pravosnažnoj presudi Okružnog suda u I. S. broj 14 0 K... Kv od 23.9.2013. godine (koja je uzeta kao utvrđena prilikom izricanja jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina po presudi Okružnog suda u Istočnom Sarajevu broj 14 0 K... Kv 2 od 02.4.2014. godine), osuđeni nema pravo na amnestiju, jer to krivično djelo, u smislu odredbe člana 5. stav 2. u vezi stavom 1. tačka 7. Zakona o amnestiji, nije obuhvaćeno amnestijom.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja, na osnovu odredbe člana 3. i člana 5. stav 1. tačka 7. Zakona o amnestiji, a u vezi sa članom 337. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 14 0 K 002074 18 Kž od 2.10.2018. godine)

https://forum.ba/
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]