BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3898
NAREDBA O OBUSTAVI RADA TRGOVINA NA PODRUČJU FEDERACIJE

1. Naređuje se obustava rada u djelatnosti trgovine na području Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Iz tačke 1. ove naredbe izuzimaju se:

- trgovine prehrambenih proizvoda,
- prodavnice higijenskih proizvoda,
- ribarnice,
- apoteke,
- specijalizovane prodavnice medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme,
- poljoprivredne apoteke,
- benzinske pumpe,
- kiosci,
- pekare,
- hemijske čistionice,
- specijalizovane prodavnice za prodaju ortopedskih i drugih pomagala,
- specijalizovane prodavnice dječije opreme,
- prodavnice hrane za životinje,
- prodavnice građevinskog, vodovodnog i elektro materijala,
- logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda,
- veledrogerije

uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

3. Za provođenje ove naredbe odgovorni su nadležni inspekcijski organi, štabovi civilne zaštite i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova.

4. Zadužuju se organi iz tačke 3. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještava Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

5. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje primjena naredbe broj 12-40-6-148-13/20 od 17.03.2020. godine.

6. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 20.03.2020. godine u 06:00 sati do 31.03.2020. godine.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]