BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
#4026
NALAZ DRUGOSTEPENE LjEKARSKE KOMISIJE DONESEN BEZ NEPOSREDNOG PREGLEDA STRANKE
Pravilnik o radu ljekarskih komisija za ocjenu vojnog invaliditeta

član 8 stav 2

Drugostepena ljekarska komisija za ocjenu stepena vojnog invaliditeta može dati nalaz i mišljenje na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju, bez neposrednog pregleda stranke, ako ocijeni da zbog vrste tjelesnog oštećenja taj pregled nije neophodan, a nezadovoljna stranka može da pobija upravni akt u kom je takvo vještačenje upotrijebljeno kao dokazno sredstvo.

"Odredbom člana 8. stav 2. Pravilnika o radu ljekarskih komisija za ocjenu vojnog invaliditeta ("Sl. glasnik RS", br. 100/2012) propisan je izuzetak od pravila da drugostepena ljekarska komisija daje nalaz, mišljenje i ocjenu na osnovu neposrednog pregleda stranke tako da je predviđeno da drugostepena ljekarska komisija nalaz i mišljenje može dati na osnovu medicinske i druge relevantne dokumentacije i bez neposrednog pregleda stranke, ako ocijeni da taj pregled nije neophodan.

Ovakva odredba nastala je u cilju efikasnosti i ekonomičnosti postupka kojim se ne dovodi u pitanje kvalitet vještačenja odnosno davanje objektivnog nalaza mišljenja. Naime, ne smatra se spornim da drugostepena ljekarska komisija kao kolektivni vještak medicinske struke može po slobodnoj i stručnoj ocjeni a na osnovu uvida u cjelokupne spise predmeta upravne stvari ocijeniti da li je za davanje nalaza i mišljenja, s obzirom na vrstu tjelesnog oštećenja, neophodan neposredan pregled stranke. Ovo iz razloga što se postojanje pojedinih tjelesnih oštećenja kao i stepen tih oštećenja, ne može ni utvrditi neposrednim vizuelnim opažanjem (pregledom), što je najčešći slučaj kod oštećenja unutrašnjih organa.

U tim i sličnim situacijama, ukoliko je potpuna i jasna medicinska dokumentacija, neposredan pregled stranke nije nužan, a samo njeno prisustvo bez potrebe obavljanja pregleda, nije ni od kakvog uticaja na sadržaj nalaza i mišljenja koji se u tim situacijama daje isključivo na osnovu relevantne medicinske dokumentacije i stručnih znanja drugostepene ljekarske komisije kao tima vještaka medicinske struke.

Međutim, ukoliko stranka smatra da je oštećena iz razloga što je prilikom vještačenja primijenjena osporena odredba, odnosno nije neposredno prisustvovala vještačenju, ima pravnu mogućnost da iz tog razloga pobija upravni akt koji se temelji na tom vještačenju."(Mišljenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, br. 16-03-56-841/14 (1) od 21.7.2014. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]