BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1229
Najava seminara „Sudska nagodba“ u CEST-u FBiH

Seminar na temu „Sudska nagodba“ biti će održan 11. i 12 oktobra 2016. godine, s početkom u 10:00 sati u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST FBiH) u Sarajevu. Seminar organizuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji s CEST-om FBiH u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansira Vlada Norveške.

Svrha seminara jeste jačanje kapaciteta i razvoj vještina sudija i stručnih saradnika u upotrebi i zaključivanju sudske nagodbe. Potencijal rješavanja predmeta putem sudske nagodbe je značajan za efikasnost pravosuđa, uz postizanje zadovoljstva stranaka radom suda, a doprinosi i boljem privrednom okruženju i boljim odnosima među strankama.

Seminar će otvoriti predstavnici CEST-a FBiH i VSTV-a BiH, a predavanja će držati Nebojša Joksimović, sudija Općinskog suda u Sarajevu i Asmira Bešić, sudija Općinskog suda u Tuzli. Ovaj seminar je prvenstveno namijenjen sudijama i stručnim saradnicima koji žele unaprijediti rad i produktivnost suda te povećati efikasnost pravosuđa u BiH.

www.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]