BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#3997
NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu

čl. 8 i 13

Obrazac evidencije o radnom vremenu treba da sadrži sve podatke koji se odnose na početak rada, završetak rada, vrijeme eventualnih zastoja u radu, ukupno dnevno radno vrijeme, vrijeme terenskog rada, vrijeme pripravnosti, vrijeme i razloge neprisustva na poslu, te druge podatke o radnom vremenu od kojih zavisi ostvarivanje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom, a sama evidencija se može voditi pisano u obliku knjige ili u elektronskom obliku.

"Kako evidentirati sate rada u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu?

Članom 43. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018 - dalje: Zakon), između ostalog, propisano je da je poslodavac dužan svakodnevno voditi evidenciju o radnicima i drugim licima angažovanim na radu, kao i evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni - matična evidencija. Na osnovu ovlaštenja iz odredbe člana 43. stav 5. Zakona federalni ministar rada i socijalne politike donio je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu ("Sl. novine FBiH", br. 92/2016 - dalje: Pravilnik).

Odredbom člana 8. Pravilnika propisan je sadržaj evidencije o radnom vremenu i podaci koji se vode u toj evidenciji. Između ostalog, predviđeni su podaci koji se odnose na početak rada, završetak rada, vrijeme eventualnih zastoja u radu, ukupno dnevno radno vrijeme, vrijeme terenskog rada, vrijeme pripravnosti, vrijeme i razloge neprisustva na poslu, te drugi podaci o radnom vremenu od kojih zavisi ostvarivanje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom.

Dakle, obrazac evidencije o radnom vremenu bi trebao sadržavati sve podatke iz odredbe člana 8. Pravilnika, koje je poslodavac dužan svakodnevno voditi na odgovarajući način, odnosno u skladu sa stvarnim stanjem.

Napominjemo da je odredbom člana 13. Pravilnika alternativno propisano da se evidencija o radnom vremenu može voditi pisano u obliku knjige ili u elektroničkom obliku i uz korištenje odgovarajućih kratica, ali uz odgovarajuće nedvojbeno i jasno pojašnjenje značenja svake kratice."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-735/17 iz 2017. godine)
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]