BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3451
Načelo neposrednosti u krivičnom postupku

Svanidze v. Georgia, no. 37809/08

25. juli 2019.

Aplikant, doktor, optužen je da nije pružio hitno medicinsko liječenje pacijentu bez opravdanog razloga.
Svjedoci, saoptuženi i vještaci saslušani su pred sudijom prvostepenog suda, koji je postupao kao sudija pojedinac. Ovog sudiju kasnije je zamijenio drugi sudija koji je aplikanta osudio. Dakle, presudu je donio sudija koji nije učestvovao u usmenom ispitivanju svjedoka, na osnovu transkripata sa saslušanja. Navodno kršenje načela neposrednosti u krivičnom postupku. Predmet je složen i uključivao je ispitivanje 17 svjedoka. Krivičnopravni aspekt prava na pravično suđenje. Pregled sudske prakse o ovom principu dat je u paragrafima 32 i 33 presude, dok je primjena ovih principa na predmet aplikanta dat u paragrafima 34-38 presude.
Utvrđena povreda člana 6. stav 1 Konvencije.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]