BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3791
Multietnički sastav općinske izborne komisije


Sastav izborne komisije treba da bude multietnički, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.


(Član 2.1 stav 1. i 2.14. Izbornog zakona Bosna i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 24/06, 32/07, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16))Iz obrazloženja:
Rješenjem Centralne izborne komisije broj 06-1-07-1-90/18 od 31.05.2018. godine na dužnost u članstvu Općinske izborne komisije U. imenovan je M. T.
Naime, CIK BiH rješenjem od 10.05.2018. godine nije dala saglasnost na rješenje Općinskog vijeća U. od 03.05.2018. godine za imenovanje u članstvo Općinske izborne komisije U., M. P. iz razloga što bi izborom imenovanog sva tri člana Općinske izborne komisije bila pripadnici hrvatskog naroda, što nije u skladu s odredbom člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Rješavajući po žalbi Sud BiH je odbio žalbu M. P. iz U. rješenjem broj S1 3 Iž 028627 18 Iž od 22.05.2018. godine, jer prema rezultatima popisa općina U. ima ukupno 6.603 stanovnika i to Bošnjaka 374 (5,66%), Hrvata 6.095 (92,30%), Srba
61 (0,92%) i Ostalih 42 (0,63%).
Žalitelj neosnovano pobija pravilnost i zakonitost osporavane odluke, jer je donesena nakon postupka provedenog uz poštovanje pravila upravnog postupka, zasnovana na potpunom i pravilnom utvrđenju svih činjenica koje su od važnosti za odlučivanje i pravilnoj primjeni relevantne odredbe materijalnog prava.
Osporavana odluka zasnivana je na činjenici da Općinska izborna komisija U. broji ukupno 3 člana; da su u momentu donošenja osporavane odluke na mandatu dva člana oba hrvatske nacionalnosti, da se žalitelj izjasnio kao pripadnik hrvatskog naroda. Žalitelj u žalbi prihvata kao tačne činjenice na kojima je zasnovana osporavana odluka, uslijed čega se ne može prihvatiti žalbeni razlog pobijanja odluke zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.
Odredba člana 2.14. Izbornog zakona Bosna i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/01 sa izmjenama) propisuje da je sastav izborne komisije multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale u izbornoj jedinici za koju je organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
Citirana odredba jasno propisuje izbornu komisiju multietičkog sastava, pa se ne može prihvatiti žalbeni navod da relevantni zakon ne zabranjuje da opštinska izborna komisija bude jednonacionalna. I prema ocjeni ovog apelacionog upravnog vijeća Suda Bosne i Hercegovine izbor sva tri člana općinske izborne komisije, iz sastava istog konstitutivnog naroda, protivan je odredbi člana 2.14. Izbornog zakona BiH i


nije u službi obezbjeđenja principa nezavisnosti i nepristrasnosti propisanih za rad izbornih komisija članom 2.1 stav 1. Izbornog zakona BiH.

(Rješenje apelacionog upravnog vijeća Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 Iž
028808 18 Iž od 13.06.2018. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]