BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1184
Mane ugovora i zastarjelost

Pitanje zastarjelosti u vezi sa nedostacima ugovora može biti od značaja zavisno od prirode nedostatka-da li se radi o ništavim ili rušljivim ugovorima.

Ništavi ugovori jesu oni koju su, prema zakonskim odredbama, protivni prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima. Takođe će ugovor biti ništav ako sadrži nedostatak u pogledu predmeta ugovora (nemoguć, nedopušten, neodređen ili neodrediv), nedopuštenu pobudu, neodgovarajuća forma kada bitan element ugovora.

Kod ništavih ugovora dužnik nema potrebu da se poziva na zastarjelost obzirom da se radi o ugovorima koji zbog nedostatka koji sadrže ne proizvode pravno dejstvo, a pravo da se ističe ništavost ugovora ne zastarijeva. Na ništavost sud pazi po službenoj dužnosti i na nju se može pozivati svako zainteresovano lice.

Sa druge strane, ugovor je rušljiv kada ga je zaključila strana ograničeno poslovno sposobna, kad je pri njegovom zaključenju bilo mana u pogledu volje strana, kao i kad je i to Zakonom o obligacionim odnosima ili posebnim propisom određeno. S obzirom da prevara predstavlja jedan od razloga rušljivosti ugovora, ukoliko povjerilac u objektivnom roku od 3 godine odnosno subjektivnom roku od 1 godinu ne pobija ovakav ugovor, takav ugovor postaje punovažan i na njega se primjenjuju naprijed navedeni rokovi zastarjelosti, zavisno od prirode obaveze.

http://epravo.ba

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]