BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4127
Makuchyan and Minasyan v. Azerbaijan and Hungary (application no. 17247/13), 26.5.2020. Nema povrede člana 2. EK (materijalni aspekt) u odnosu na Azerbejdžan
Povreda člana 2. (proceduralni aspekt) u odnosu na Azerbejdžan

Nema povrede člana 2. EK (proceduralni aspekt) u odnosu na Mađarsku Povreda člana 38. EK (ispitivanje predmeta) u odnosu na obje države
Aplikanti su dvojica armenskih državljana, Hayk Makuchyan i Samvel Minasyan. Aplikant Minasyan je u međuvremenu umro, a njegova udovica i njihovo dvoje djece nastavili su postupak.

Tokom sudjelovanja u manifestaciji pod pokroviteljstvom NATO-a u Budimpešti, azerbejdžanski časnik (R.S.) ubio je armenskog časnika (nećaka drugog aplikanta) i prijetio da će ubiti drugog armenskog vojnika, prvog aplikanta. R.S. je u Mađarskoj osuđen na doživotni zatvor. Održavši 8 godina kazne, premješten je u Azerbejdžan prema Konvenciji Vijeća Evrope o transferu osuđenih osoba. Po povratku u Azerbejdžan pušten je na slobodu, pomilovan je i unaprijeđen na javnoj ceremoniji. Dodijeljene su mu zaostale plaće za period proveden u zatvoru kao i stan na korištenje. Komentari, u kojima se odobrava ponašanje R.S.-a i njegovo pomilovanja, uputili su razni visoki azerbejdžanski dužnosnici.

Aplikanti su se žalili na član 2. samostalno i u vezi s članom 14. Konvencije.

Evropski sud je utvrdio da očito „odobravanje“ i „podsticanje“ Azerbejdžana na zločine, koje je počinio njegov vojni službenik u privatnom svojstvu, nisu doveli do odgovornosti te države prema materijalnom aspektu člana 2. Konvencije. Međutim, neopravdani neuspjeh Azerbejdžana da izvrši zatvorsku kaznu izrečenu u Mađarskoj, zajedno s "herojskim dočekom" i raznim naknadama koje su dodijeljene R.S.-u bez ikakvog zakonskog osnova, smatra se nespojivim s njegovom proceduralnom obavezom iz člana 2. i, osim toga, predstavlja etnički motiviranu diskriminaciju u smislu člana 14., u vezi s procesnim aspektom člana 2. U odnosu na Mađarsku nije utvrđena povreda člana 2. (procesni aspekt): ona je u potpunosti slijedila postupak prema Konvenciji o transferu kako bi osigurala dovršetak kazne R.S. u Azerbejdžanu.


https://www.anwalt-bih.de

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]