BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4288
Mahi v. Belgium (br. 57462/19), 3.9.2020.1
Aplikacija odbačena kao očigledno neosnovana.

Slučaj se odnosi na disciplinski premještaj učitelja islamske vjeroispovijesti zbog primjedbi koje je dao u otvorenom pismu novinarima, a koje se odnose, između ostalog, na napade iz januara 2015. godine u Parizu na novine Charlie Hebdo.

Aplikant je Yacob Mahi, belgijski državljanin. Islamsku vjeronauku predavao je od 1987. u raznim školama koje vodi francuska zajednica u Belgiji. Aplikant je 4. februara 2015. godine poslao otvoreno pismo novinarima u kojem je komentirao izvještaje u pojedinim medijima o njegovoj navodnoj ulozi u nemirima u školi u kojoj je predavao u Bruxellesu. Nemiri su se dogodili nakon terorističkih napada u januaru 2015. godine u Parizu, posebno usmjerenih na novine Charlie Hebdo. Radilo se o napada učenika na drugog učitelja u istoj školi koji je branio Charlie Hebdo i nasilju nad učenikom koji je odbio potpisati peticiju protiv tog učitelja.

U svom otvorenom pismu aplikant je komentirao napade na Charlie Hebdo. Također je izrazio stavove o homoseksualnosti, medijima, političkim vođama i pravosuđu, a spomenuo je i autora koji je u Francuskoj osuđen zbog negacionizma, opisujući ga kao svog "mentora".

U mišljenju objavljenom 13. marta 2015. godine, Federalni centar za jednake mogućnosti i djelovanje protiv rasizma i diskriminacije utvrdio je da aplikantovi komentari nisu u suprotnosti sa zakonskim propisima o zabrani diskriminacije, ali je izrazio zabrinutost zbog činjenice da je takve komentare dao učitelj.

Vlada francuske zajednice je 31. oktobra 2017. godine, utvrdivši da su aplikantovi komentari bili u suprotnosti s njegovom dužnošću diskrecije, naložila njegovo premještanje u školu u La Louvièreu kao disciplinsku mjeru. Presudom od 16. maja 2019. godine Conseil d'Etat odbio je aplikantov zahtjev za poništavanje tog naloga.

Pozivajući se na članove 8. i 10. (sloboda izražavanja), aplikant se žali na disciplinsku sankciju koja mu je izrečena zbog komentara u otvorenom pismu.

Evropski sud je ispitao aplikantove prigovore prema članu 10. (sloboda izražavanja). Sud je, s tim u vezi, primijetio da su predmetni komentari nespojivi s dužnošću diskrecije aplikanta kao učitelja, posebno s obzirom na napetu atmosferu koja je prevladavala u njegovoj školi nakon napada u Parizu.

S obzirom na potencijalni utjecaj primjedbi na njegove studente, Sud je smatrao da aplikantov disciplinski premještaj u drugu školu udaljenu otprilike 50 kilometara od škole u kojoj je imao cjelovit raspored nastave, nije bio nesrazmjeran. Stoga je aplikacija očigledno neosnovana.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]