BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4288
Mahi v. Belgium (br. 57462/19), 3.9.2020.1
Aplikacija odbačena kao očigledno neosnovana.

Slučaj se odnosi na disciplinski premještaj učitelja islamske vjeroispovijesti zbog primjedbi koje je dao u otvorenom pismu novinarima, a koje se odnose, između ostalog, na napade iz januara 2015. godine u Parizu na novine Charlie Hebdo.

Aplikant je Yacob Mahi, belgijski državljanin. Islamsku vjeronauku predavao je od 1987. u raznim školama koje vodi francuska zajednica u Belgiji. Aplikant je 4. februara 2015. godine poslao otvoreno pismo novinarima u kojem je komentirao izvještaje u pojedinim medijima o njegovoj navodnoj ulozi u nemirima u školi u kojoj je predavao u Bruxellesu. Nemiri su se dogodili nakon terorističkih napada u januaru 2015. godine u Parizu, posebno usmjerenih na novine Charlie Hebdo. Radilo se o napada učenika na drugog učitelja u istoj školi koji je branio Charlie Hebdo i nasilju nad učenikom koji je odbio potpisati peticiju protiv tog učitelja.

U svom otvorenom pismu aplikant je komentirao napade na Charlie Hebdo. Također je izrazio stavove o homoseksualnosti, medijima, političkim vođama i pravosuđu, a spomenuo je i autora koji je u Francuskoj osuđen zbog negacionizma, opisujući ga kao svog "mentora".

U mišljenju objavljenom 13. marta 2015. godine, Federalni centar za jednake mogućnosti i djelovanje protiv rasizma i diskriminacije utvrdio je da aplikantovi komentari nisu u suprotnosti sa zakonskim propisima o zabrani diskriminacije, ali je izrazio zabrinutost zbog činjenice da je takve komentare dao učitelj.

Vlada francuske zajednice je 31. oktobra 2017. godine, utvrdivši da su aplikantovi komentari bili u suprotnosti s njegovom dužnošću diskrecije, naložila njegovo premještanje u školu u La Louvièreu kao disciplinsku mjeru. Presudom od 16. maja 2019. godine Conseil d'Etat odbio je aplikantov zahtjev za poništavanje tog naloga.

Pozivajući se na članove 8. i 10. (sloboda izražavanja), aplikant se žali na disciplinsku sankciju koja mu je izrečena zbog komentara u otvorenom pismu.

Evropski sud je ispitao aplikantove prigovore prema članu 10. (sloboda izražavanja). Sud je, s tim u vezi, primijetio da su predmetni komentari nespojivi s dužnošću diskrecije aplikanta kao učitelja, posebno s obzirom na napetu atmosferu koja je prevladavala u njegovoj školi nakon napada u Parizu.

S obzirom na potencijalni utjecaj primjedbi na njegove studente, Sud je smatrao da aplikantov disciplinski premještaj u drugu školu udaljenu otprilike 50 kilometara od škole u kojoj je imao cjelovit raspored nastave, nije bio nesrazmjeran. Stoga je aplikacija očigledno neosnovana.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]