BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4472
L.B. v. Mađarske
(br. 36345/16), 12.1.2021.1 Nema povrede člana 8. EK
Aplikant je g. L.B., mađarski državljanin.

Slučaj se odnosi na objavljivanje njegovih ličnih podataka od poreznih vlasti na Internetu zbog neplaćanja poreza.

Nacionalna porezna i carinska uprava objavila je 27. januara 2016. aplikantove lične podatke na popisu neplatiša poreza na svojoj web stranici, kako je predviđeno mjerodavnim domaćim zakonom u odnosu na one fizičke osobe čiji su zaostali porezi i dugovi premašili 10 miliona mađarskih forinti.

Objavljeni podaci uključuju ime, kućnu adresu, porezni identifikacijski broj i iznos neplaćenog poreza koji je dugovao.

Naknadno se također pojavio na popisu "glavnih utajivača poreza" na web stranici poreznih vlasti, dok je internetski medij izradio interaktivnu mapu neplatiša poreza označavajući njegovu kućnu adresu crvenom tačkom.

Pozivajući se na član 8. Evropske konvencije, aplikant navodi da objavljivanje njegovog imena i drugih detalja na popisu poreznih neplatiša nije bilo potrebno, tvrdeći da je glavni razlog bio javno ga sramotiti.

Evropski sud je, između ostalog, istakao da iako se aplikant pozvao na opći učinak javnog sramoćenja pojavljivanja na popisu, nije bilo dokaza koje bi ukazivale na to da je objava njegovih ličnih podataka na popisu dovela do konkretnih posljedica u njegovom privatnom životu. U okolnostima ovog slučaja, objavljivanje predmetnih informacija ne bi se moglo smatrati ozbiljnim upadom u aplikantovu ličnu sferu. Objavljivanje njegovih ličnih podataka nije nametnulo bitno veći teret na njegov privatni život nego što je to bilo potrebno za unapređivanje legitimnog interesa države.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]