BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By pravnik
#614
Kvalifikaciono testiranje u Bosni i Hercegovini

Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 21 Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/13, 96/13,i 46/14), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 5. marta 2013. godine, usvojilo je


KATALOG ISPITNIH OBLASTI

I.

Ovim Katalogom uređuju se pravni izvori po kojima se vrši kvalificirano testiranje kandidata za pozicije utvrđene Pravilnikom o kvalificiranom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine. Kvalificirani test se polaže iz krivičnog (materijalnog i procesnog) prava, građanskog (materijalnog i procesnog) prava, porodičnog prava, privrednog prava, radnog prava i etičkih principa.

II.

Za ispitne oblasti iz tačke I. ovog Kataloga utvrđuju se pravni izvori za svaku oblast pojedinačno, kako slijedi.

KRIVIČNO PRAVO (MATERIJALNO I PROCESNO)

PRAVNI IZVORI1.1 Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10,42/11 i 59/14), Krivični zakon Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ br. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12 i 67/13) - izuzev u dijelu koji propisuje odgojne/vaspitne preporuke, mjere i kazne za maloljetnike, te Posebnog dijela.

1.2 Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10,8/13 i 59/14), Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 53/12).

1.3 Zakon o prekršajima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 63/14), Zakon o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br. 63/14).


GRAĐANSKO PRAVO (MATERIJALNO I PROCESNO)

PRAVNI IZVORI


1.1 Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85 i 57/89; „Službeni list RBiH“ br. 2/92, 13/93 i 13/94 i „Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03 i 42/11) koji se primjenjuju kao federalni zakon na osnovu člana IX 5. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine), Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ broj 27/78 i „Službeni glasnik RS“, br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04), - do drugog dijela UGOVORI.

1.2 Zakon o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 66/13 i 100/13), Zakon o stvarnim pravima („Službeni glasnik RS“, br. 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11).

1.3 Zakon o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06), Zakon o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13).

1.4 Zakon o vanparničnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 2/98, 39/04 i 73/05), Zakon o vanparničnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 36/09).

1.5 Zakon o izvršnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09 i 35/12), Zakon o izvršnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13 i 98/14).

1.6 Zakon o nasljeđivanju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 80/14), Zakon o nasljeđivanju („Službeni glasnik RS“, br. 1/09 i 55/09).


PORODIČNO PRAVO

PRAVNI IZVORI


1.1 Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05,41/05 i 31/14), Porodični zakon („Službeni glasnik RS“, br. 54/02, 41/08 i 63/14)


PRIVREDNO PRAVO

PRAVNI IZVORI


1.1 Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85 i 57/89; „Službeni list RBiH“ br. 2/92, 13/93 i 13/94 i „Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03 i 42/11) koji se primjenjuju kao federalni zakon na osnovu člana IX 5. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine), Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ broj 27/78 i „Službeni glasnik RS“, br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04), - drugi dio UGOVORI.

1.2 Zakon o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 75/13), Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“,br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13).

1.3 Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 27/05, 68/05,43/09 i 63/14), Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj („Službeni glasnik RS“, br. 67/13)

1.4 Zakon o stečajnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 32/04 i 42/06), Zakon o stečajnom postupku („Službeni glasnik RS“,br. 26/10, prečišćeni tekst).

1.5 Zakon o likvidacionom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/03), Zakon o likvidacionom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 64/02)

RADNO PRAVO

PRAVNI IZVORI


1.1 Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03), Zakon o radu – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik RS“, broj 55/07)


UPRAVNO PRAVO

PRAVNI IZVORI

1.1 Zakon o upravnim sporovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05) Zakon o upravnim sporovima („Službeni glasnik RS“ br. 109/05 i 63/11)

ETIČKI PRINCIPI

PRAVNI IZVORI


1.1 Kodeks sudijske etike („Službeni glasnik BiH“, broj 13/06), Kodeks tužilačke etike („Službeni glasnik BiH“, broj 13/06).


III.

Kandidati su dužni pratiti promjene propisa i poznavati važeće propise iz člana II. ovog Kataloga na dan polaganja kvalificiranog testa.


IV.


Ovaj Katalog objavljuje se na web stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i na web portalu

izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]