BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
#4523
Član 318. stav (2) u vezi sa članom 55. stav (4) Zakona o parničnom postupku

PRI EVENTUALNOJ KUMULACIJI TUŽBENIH ZAHTJEVA ZA DOZVOLJENOST REVIZIJE JE MJERODAVNA VRIJEDNOST PREDMETA SPORA SVAKOG POJEDINOG ZAHTJEVA. VRIJEDNOSTI PREDMETA SPORA TIH ZAHTJEVA SE NE ZBRAJAJU JER TUŽITELJI NE TRAŽE DA SE PRIHVATE SVA TRI TUŽBENA ZAHTJEVA KOJI SU KUMULIRANI.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 P 049372 19 Rev od 26.11.2019. godine)
Lažna optužba silovanja

Najlaksa i najbolja bi ti bila izjava napisana lij[…]

Iancu protiv Rumunije

Iancu protiv Rumunije (br. 62915/17), 23.2.2[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja