BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#706
Kristalna vaga pravde dodijeljena Škotskom pravosudnom institutu - partneru VSTV-a BiH

26.10.2015.

Kristalna vaga pravde, visoko priznanje Komisije za efikasnost pravosuđa Vijeća Evrope (CEPEJ), dodijeljeno je 23. oktobra 2015. godine u Banjaluci, Škotskom pravosudnom institutu, partneru Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH). Ovo priznanje tradicionalno se dodjeljuje za inovativne prakse u oblasti pravosuđa, u okviru obilježavanja Evropskog dana civilne pravde. Tim povodom, potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić je, uz zahvale organizatorima, istakla da je odlukom CEPEJ-a da ovogodišnjem dobitniku prestižnog pravosudnog priznanja, nagrada Kristalna vaga pravde bude dodijeljena u Bosni i Hercegovini, iskazana posebna čast našoj zemlji, a posebno pravosuđu Bosne i Hercegovine.

Tokom svečanog događaja, predstavnici VSTV BiH-a, na čelu sa potpredsjednicom Jukić i direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH Admirom Suljagićem, susreli su se sa dobitnicima nagrade, predstavnicima Škotskog pravosudnog instituta. Tokom ovog susreta potvrđena je uspješna saradnja VSTV-a BiH sa ovom škotskom pravosudnom institucijom koja se odvijala u okviru zajedničkog projekta „Unapređenje pravosudnih institucija za adekvatnu implementaciju mjera zaštite svjedoka“.

Naime, tokom 2014. godine VSTV BiH je uspješno implementirao spomenuti projekt uz podršku Ambasade Velike Britanije u BiH. Tako su početkom 2014. godine, predstavnici bosanskohercegovačkog pravosuđa imali priliku da, tokom studijske posjete pravosudnim institucijama u Škotskoj, posjete i Škotski pravosudni institut. U Institutu su se upoznali sa radom i organizacijom ove institucije, s posebnim osvrtom na stručno usavršavanje nosilaca sudske funkcije za rad sa ugroženim svjedocima i korištenje informacione tehnologije u tu svrhu. Tom prilikom dogovorena je buduća saradnja pravosuđa Škotske i Bosne i Hercegovine, te su u septembru 2014. godine predstavnici škotskih pravosudnih institucija na čelu sa Alistair-om Duff–om, direktorom Škotskog pravosudnog instituta posjetili BiH. Tokom uzvratne posjete gostima iz Škotske se obratio predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija istaknuvši značaj saradnje između pravosudnog sistema Škotske i Bosne i Hercegovine u oblasti unapređenja sistema zaštite svjedoka i svim drugim oblastima, dok je Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH gostima prezentovao pravosudni sistem BiH, rad i nadležnosti VSTV-a BiH, osnove sistema zaštite svjedoka u BiH te ulogu VSTV-a BiH u unapređenju uslova za efikasno funkcionisanje i rad sudova i tužilaštava u BiH. Direktor Duff, je, tom prilikom, istakao da je pravosuđe u BiH ostvarilo značajan napredak u oblasti zaštite i podrške svjedoka, te naglasio želju za daljom saradnjom i razmjenom iskustava i u drugim oblastima organizacije rada pravosudnih institucija.

Predstavnici škotskih pravosudnih institucija su ovom prilikom posjetili i Sud BiH i Tužilaštvo BiH, te održali dvodnevnu edukaciju za domaće sudije i tužioce iz oblasti primjene mjera zaštite svjedoka, koju je organizovao VSTV-a BiH uz podršku TAIEX-a (Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije).

www.epravo.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]