BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4362
Koychev vs. Bulgaria
(br. 32495/15), 13.10.2020.
Povreda člana 8. EK

Aplikant je Stoycho Koychev, bugarski državljanin.

Aplikant tvrdi da je biološki otac djeteta rođenog izvan braka i žali se na činjenicu da su njegovi zahtjevi za priznavanje očinstva odbijeni s obrazloženjem da je dijete priznao novi suprug majke.
Pozivajući se na član 8. Evropske konvencije aplikant tvrdi da bugarski zakon ne dopušta djetetovom biološkom ocu da ospori odluku o priznavanju drugog čovjeka kao oca djeteta i da prizna dijete kao svoje.

Evropski sud je, između ostalog, utvrdio da je aplikant bezuspješno pokušao biti priznat kao biološki otac djeteta, posebno podnošenjem javnobilježničke izjave o priznanju očinstva, pokretanjem nekoliko setova sudskih postupka i kontaktiranjem tužiteljstva i organa socijalne skrbi.
Sud je smatrao da iako su domaći sudovi i vlasti u svojim odlukama naveli određene razloge koji su, prema njihovom mišljenju, opravdali odbijanje aplikanta da dokaže očinstvo, postupak u kojem su te odluke donesene nije garantovao potrebnu zaštitu aplikantovog interesa i nije dopustio detaljnu procjenu činjenica ili vaganje različitih interesa koji su u pitanju. Uprkos širokom polju slobodne procjene koju država uživa u takvim stvarima, aplikantovo pravo na poštivanje njegovog privatnog života nije podržano.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]