BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4128
Koulias v. Cyprus (no. 48781/12),
26.5.2020. Povreda člana 6.1. EK
Aplikant je Zacharias Koulias, državljanin Kipra.

Slučaj se odnosi na njegov prigovor da je jedan od sudija Vrhovnog suda koji je sudio u postupku protiv njega nije bio nepristrasan.

U maju 2006. aplikant, član Parlamenta, sudjelovao je u radijskom programu na kojem je iznio razne primjedbe o drugom političaru, C.Th.-u, bivšem ministru i visoko pozicioniranom članu političke stranke. Političar je pokrenuo postupak zbog klevete usredotočujući se posebno na dvije aplikantove primjedbe: da je političar primio novac od turske firme i da je rekao na televiziji da u sjevernom dijelu Cipra nije postojala "pseudo-država", misleći na "Tursku Republiku sjevernog Kipra ”. Prvostepeni sud odbio je tužbu, ali je, po žalbi, 24. januara 2012. godine tročlano vijeće Vrhovnog suda utvrdilo je da su izjave bile klevetničke. Aplikant je naknadno saznao da je sin predsjedavajućeg vijeća Vrhovnog suda, G.C., radio u istoj firmi u kojoj je advokat koji je zastupao

političarov slučaj bio osnivač. Dana 10. februara 2012. godine jedne novine su objavile članak o slučaju, u kojem je aplikantov advokat izjavio da su sudija ili predmetni advokat trebali otkriti povezanost među njima, jer to pokreće pitanje je li sudija G.C. trebao biti isključen. Dana 14. februara 2012.godine Vrhovni sud objavio je saopštenje u kojem je između ostalog rečeno da je sudjelovanje predmetnog sudije bilo "u potpunosti u skladu s relevantnom sudskom praksom koja je na snazi već godinama ".

Aplikant prigovara na osnovu člana 6. stav 1. (pravo na pravično suđenje) Konvencije zbog nedostatka nepristranosti predsjedavajućeg sudije Vrhovnog suda zbog njegovog odnosa s advokatom. Aplikant se također žali na kršenje svojih prava zaštićenih članom 10.

Evropski sud je posebno utvrdio da iako se sudije ne moraju automatski diskvalificirati u takvim okolnostima, krvne veze takve vrste morale su se objaviti na početku postupka. Međutim, aplikant je saznao za vezu sina sudije i advokatske firme koja je zastupala tužitelja u postupku klevete nakon što nije uspio sa žalbom. Tada se stvorila sumnja o pristrasnosti koja je bila objektivno opravdana.


https://epravo.ba/

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]