BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#203
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

Komisija za vrijednosne papire je institucija FBiH i ima svojstvo pravne osobe. Ona ima velike ovlasti, a najvažnije su: komisija uređuje uvjete i način izdavanja vrijednosnih papira; propisuje pravila prometa vrijednosnim papirima; odobrava promet vrijednosnih papira kada se radi o inostranim emitentima; odobrava emitovanje dionica, neovisno od toga da li se dionice emituju zatvorenom prodajom ili javnom ponudom. Rješenjem utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za emisiju dionica 8dakle osnivačima društva dopušta se emisija kod sukcesivnog osnivanja društva) bez toga se ne bi moglo započeti sa postupkom upisa niti uplate dionica. Mora se odrediti i depozitna/rezidentna banka kod koje će osnivači vršiti upis i po isteku roka za upis uplatu dionica, tu će upisivati i osobe javno pozvane.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]