BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4512
Keskin v. the Netherlands (br. 2205/16), 19.1.2021.1 Povreda člana 6. st. 1. i 3. (d)
Aplikant je Vahap Keskin, dvojni državljanin Turske i Nizozemske. Živi u Hengelu (Nizozemska).

Slučaj se odnosi na krivični postupak protiv njega u kojem je spriječen da unakrsno ispita svjedoke.

Aplikant je 30. jula 2013. godine osuđen u odsutnosti zbog prijevare počinjene putem firme na osnovu, između ostalog, izjava šest svjedoka. Osuđen je na devet mjeseci zatvora, koji je djelimično suspendiran, i naloženo mu je plaćanje odštete od 59.300,42 eura

Žalio se, tvrdeći da nije vodio prijevaru, tražeći unakrsno ispitivanje šest svjedoka, zajedno sa sedmim svjedokom koji je također dao izjave protiv njega. Zahtjev za unakrsno ispitivanje odbacio je Apelacijski sud u Arnhem-Leeuwarden, koji je izjavio da su interesi aplikanta neosnovani. Njegova osuda i nalog za naknadu štete su podržani, ali sud mu je smanjio kaznu zatvora na šest mjeseci.

Aplikant je 8. septembra 2015. podnio kasacionu žalba tvrdeći da mu nije osigurano pravično suđenje. Žalba je proglašena neprihvatljivom.

Pozivajući se na član 6. st. 1. i 3. (d) (pravo na pravično suđenje) aplikant se žali da mu je uskraćeno pravično suđenje zbog nemogućnosti postavljanja pitanja svjedocima.

Evropski sud je primijenio test utvrđen u slučaju Velikog vijeća Al-Khawaja i Tahery protiv Ujedinjenog Kraljevstva, dalje razjašnjen presudom Velikog vijeća u predmetu Schatschaschwili protiv Njemačke, te utvrdio da je aplikantova nemogućnost da unakrsno ispita svjedoke optužbe učinila suđenje u cjelini nepravičnim.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]