BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4367
Karapetyan vs. Georgia

Nema povrede člana 1. Protokola broj 1. uz EK

Aplikantica je Hasmik Karapetyan, armenska državljanka.

Slučaj se odnosi na pritužbu aplikantice na oduzimanje novca koji je prenosila kroz Gruziju zbog činjenice da ga nije prijavila carinskim vlastima.

Prilikom prelaska graničnog prijelaza Sarpi iz Turske u Gruziju u maju 2010. godine, carinici su prišli gđi Karapetyan i pitali je ima li što za prijaviti. Aplikantica je odgovorila da nema. Carinici su je ipak pretražili i tom prilikom su pronašli 40.000 američkih dolara (USD) skrivenih u čarapi vezanoj oko struka. Policajci su oduzeli sav novac, sastavili službeni izvještaj o kršenju carinskih pravila koji je potpisala aplikantica.

Aplikantica se obratila finansijskim organima i pokrenula je sudski postupak žaleći se na oduzimanje, ali bez uspjeha. Posebno je navela da je od zaplijenjene svote posjedovala samo
9.000 USD, a ostatak je pripadao dvojici prijatelja koji su s njom putovali i koji su joj povjerili svoj novac na čuvanje.
Iznos od 9.000 USD (približno 16.000 gruzijskih larisa (GEL)) nije premašivao zakonsko ograničenje odnosno 30.000 GEL, kojeg treba prijaviti prilikom carinske inspekcije.

Sudovi su 2011. godine zaključili da je aplikantica iznijela argument zajedničkog vlasništva kako bi izbjegla da joj se izrekne sankcija, jer ovaj argument nije iznijela kad je novac kod nje otkriven. Sudovi su nadalje naveli da je u svakom slučaju aplikantica, kao osoba koja je nosila novac, trebala da ga prijavi u skladu s odgovarajućim propisima.

Pozivajući se na član 1. Protokola br. 1 i navodeći da je posjedovala samo 9.000 USD zaplijenjene svote, gospođa Karapetyan tvrdi da je bilo nesrazmjerno oduzeti joj sav novac koji je prevozila kroz Gruziju.

Uzimajući u obzir posebne okolnosti ovog slučaja, Evropski sud je istakao da nije u mogućnosti presuditi da je gubitak od 9.000 USD od ukupno 40.000 USD bio a priori nesrazmjeran ili da je aplikantica u tim okolnostima pretrpjela pretjerani individualni teret kao rezultat mjere oduzimanja. Takva se nemogućnost u cijelosti može pripisati aplikantici i njenom propuštanju da Sudu pruži pouzdane činjenične elemente potrebne za provođenje analize proporcionalnosti prema članu 1. Protokola br. 1.
https://epravo.ba/
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]