BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By pravnik
#1227
Općinski sud: Kako riješiti sporove mirnim putem?

06. 10. 2016. u 14:30:00 Radiosarajevo.ba

U periodu od 03. do 14. oktobra 2016. godine, u Općinskom sudu u Sarajevu provodit će se aktivnosti pod nazivom „Sedmice sudske nagodbe“.

Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu, istakla je da je ovaj sud u cilju bržeg i efikasnijeg rješavanja predmeta već prilikom dostavljanja tužbe na odgovor pozvao stranke da pred sudom zaključe sudsku nagodbu i upoznao ih o prednostima zaključivanja sudske nagodbe.

Sudsku nagodbu stranke zaključuju u pisanoj formi pred sudom čime rješavaju spor koji postoji između njih. Posebno je bitno istaći da je sud uvijek stranke upoznavao da kod sporazumnog načina rješavanja spora sporazum ima snagu pravomoćne presude i u slučaju da se ugovorena obaveza ne izvrši, na osnovu takvog sporazuma stranka može u izvršnom postupku tražiti namirenje prinudnim putem.

Sud uvijek nastoji da tokom cijelog provođenja postupka utječe na stranke da zaključe sudsku nagodbu jer je to dobrovoljan i miran način rješavanja spora, a ujedno brz i ekonomičan postupak. Zaključenom sudskom nagodbom vrijeme trajanja sudskog postupka se skraćuje, izbjegavaju se troškovi postupka, vrijeme donošenja odluke je skraćeno, nema ročišta, nema izvođenja dokaza, a stranke odmah dobiju sudsku odluku na koju nema osnova za žalbu.

U vezi sa provođenjem „Sedmica sudske nagodbe“ u periodu od 03. do 14. oktobra 2016. godine, ovaj sud je poduzeo mnoge aktivnosti te je prvenstveno uz odgovor na tužbu dostavljao strankama i promotivni materijal u kojem su opisane prednosti zaključenja sudske nagodbe pred sudom. Sud je u cilju upoznavanja stranaka sa bržim i ekonomičnijim rješavanjem predmeta putem web stranice blagovremeno obavijestio stranke koje imaju predmete na ovom sudu da iste pokušaju riješiti zaključivanjem sudske nagodbe. Osim navedenog, sud je posebno izdvojio predmete pogodne za zaključenje sudske nagodbe u kojima će u periodu od 03. do 14. oktobra 2016. godine pozvati stranke da sporove riješe mirnim putem zaključivanjem sudske nagodbe.

Građani koji vode postupak pred sudom nisu dovoljno informisani o prednostima zaključivanja sudske nagodbe te ovaj sud aktivno radi na istom. Još uvijek postoji otpor stranaka prema ovakvom načinu rješavanja sudskih postupaka, a što ujedno odgovara punomoćnicima stranaka- advokatima. Stoga je jedan od ciljeva „Sedmica sudske nagodbe“ razvijanje svijesti kod stranaka o prednostima mirnog načina rješavanja spora.

Ujedno i sud bi na ovakav način riješio veći broj predmeta i postao ažurniji za rješavanje onih predmeta gdje se sudska nagodba nije mogla zaključiti kao, naprimjer, u predmetima gdje je potrebno izvođenje dokaza, vještačenje, izlazak na uviđaj, saslušavanje svjedoka i slično.

"Sud poziva sve zainteresovane stranke koje na ovom sudu vode sudske postupke da se odazovu dolaskom na sud ili podnošenjem zahtjeva za sporazumno rješavanje spora.

Napominjemo da se sudska nagodba može provoditi u svim predmetima, kao i u krivičnim gdje postoji mogućnost zaključenja sporazuma o priznanju krivnje", saopćili su iz Općinskog suda u Sarajevu.


Izvor: http://epravo.ba/
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]