BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2540
Izberiva mjesna nadležnost

Član 32. stav 2. Zakona o parničnom postupku

Kolizione norme se ne primjenjuju među entitetima Bosne i Hercegovine. Kada je šteta nastala na području Republike Srpske, a oštećeni ima prebivalište na području Federacije Bosne i Hercegovine pri‐ mjenjivo je pravilo o izberivoj mjesnoj nadležnost iz člana 32. stav 2. Zakona o parničnom postupku.Iz obrazloženja: Neosnovan je prigovor prvotuženog u pogledu mjesne nenadležnosti Općinskog su‐ da u Sarajevu jer se u konkretnom slučaju radi o sporu za naknadu vanugovorne štete, konkretno šte‐ te nastale usljed saobraćajne nezgode, u kojoj je prvotužitelj zadobio teške tjelesne ozljede, pa je on u smislu odredbe člana 32. Zakona o parničnom postupku, imao mogućnost podići tužbu kako pred su‐ dom na čijem području je štetna radnja počinjena, odnosno štetna posljedica nastupila, tako i pred su‐ dom na čijem području ima prebivalište, što je i učinio, obzirom da ima prebivalište na području Sarajeva, dakle na području u nadležnosti prvostepenog suda. Tuženi se neosnovano poziva na pravila kolizionog prava jer se u konkretnom slučaju ne radi o pitanju iz oblasti međunarodnog privatnog prava, nego pi‐ tanja nadležnosti između entiteta jedne države. Stoga, kako je prvotužitelj u skladu sa članom 32. ZPP‐ a Federacije izabrao mjesno nadležni sud, konkretno Općinski sud u Sarajevu, kao nadležni sud po mjestu njegovog prebivališta, isti se nije mogao oglasiti mjesno nenadležnim, u smisu odredbe člana 16. stav
3. ZPP‐a Federacije, kako se u žalbi neosnovano ističe.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 009‐0‐Gž‐07‐000319 od 24.04.2007. godine, potvrđe‐ na presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 070‐0‐Rev‐07‐001771 od 03.02.2009. godineizvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]