BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3650
ISPRAVKA I DOPUNA TUŽBENOG ZAHTJEVA
Zakon o parničnom postupku

čl. 66, 209 i 336

Tužbeni zahtjev koji nije postavljen u skladu sa odredbama procesnog i materijalnog prava se vraća tužitelju radi ispravke ili dopune, u suprotnom dolazi do povrede odredaba parničnog postupka.

Obrazloženje:

"Kako tužbeni zahtjev nije postavljen u skladu sa odredbama procesnog i materijalnog prava, prvostepeni sud je bio dužan da tužbu vrati tužitelju radi ispravke ili dopune (član 66. ZPP, u vezi sa sa odredbom člana 336. tog zakona).

Prvostepeni sud nije postupio na navedeni način, što nije sankcionisao ni drugostepeni sud, iako je na to ukazivano u žalbi tuženih, čime je počinio povrede odredaba parničnog postupka iz član 209. ZPP, u vezi sa članom 53. stav 2. tačka 1. članom 66. i članom 336. ZPP i odredbe materijalnog prava (člana 12. stav 1. b) ZZD), na što se ukazuje u reviziji, što je bilo od uticaja na zakonitost pobijane odluke.

Iz istih razloga, nije bilo moguće ispitati pravilnost pobijane presude ni u dijelu kojim je odlučeno o zahtjevu tužitelja da se tuženi obavežu na objavu presude (publicijski antidiskriminacijski zahtjev), koji prvenstveno zavisi od postojanja diskriminacije (i drugih uslova iz člana 12. stav 4. ZZD).

Slijedom navedenog a na osnovu odredbe člana 249. stav 1. ZPP, pobijana presuda je ukinuta u dijelu koji se odnosi na drugotuženog R.D. i predmet je vraćen drugostepenom sudu na ponovno suđenje, dok u odnosu na prvotuženog "B. M." drugostepena presuda ostaje neizmijenjena, budući da prvotuženi nije izavio reviziju protiv te presude.

U ponovnom postupku drugostepeni sud će, imajući u vidu date razloge u ovom rješenju, pravilnom primjenom materijalnog i procesnog prava donijeti na zakonu zasnovanu odluku, za koju će dati valjane razloge."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 92 0 P 045948 18 Rev od 22.5.2019. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]