BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By ema_dz
#2293
Radnik je stupio u radni odnos u 6. mjesecu, u tih 6mjeseci nije koristio niti jedaqn dan od onih 6 dana na koje ima pravo po svakom navršenom mjesecu dok ne stekne pravo na puni godišnji. Dakle, on je stekao pravo na puni GO u 12.mjesecu, ali on nije koristio niti jedan dan GO, te je prešao u narednu kalendarsku godinu. Pitanje, "da li on ima pravo na tih 20 dana GO, koje bi trebao iskoristiti do 30.06. ili mu propada taj GO, obzirom da nije koristio niti jedan dan GO od tog starog, a ozbzirom da prema čl.50 st.3 Zakona o radu FBiH?"

Drugo pitanje je "da li takavom radniku u slučaju da je koristio 6 dana GO u tih 6mjeseci od početka rada, se odbija 6 dana od 20 GO ili se uračunava, pa bi on imao onda 26 dana?"

Imam još jedno pitanje, " npr da je radnik u januaru najavio da će dati otkaz, a on nema starog GO( nije ništa prenio u 2018.), da li on ima pravo na pola novog GO u slučaju da da otkaz ugovora o radu?"

Hvala

Službene novine Federacije BiH, broj 19/23 Na osno[…]