BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4303
GL protiv Italije

G.L. v. Italy (br. 59751/15), 10.9.2020.

Povreda člana 14. u vezi s članom 2. Protokola broj 1 (pravo na obrazovanje)


Aplikantica je G.L., italijanska državljanka rođena 2004. godine. Živi u Eboliju (Italija).

Slučaj se odnosi na nemogućnost da G.L., mlada djevojka koja pati od neverbalnog autizma,

dobije specijaliziranu podršku za učenje tokom svoje prve dvije godine osnovnog obrazovanja (između 2010. i 2012. godine).

Od trenutka kada je 2007. godine krenula u vrtić, G.L. je imala podršku učenju u trajanju od 24 sata sedmično. Podršku, sa specijaliziranom pomoći, je pružao pomoćni učitelj u skladu sa Zakonom br. 104 iz 1992. godine, kako bi se poboljšala njena inkluzija i socijalizacija - u školi i u učionici - a također i njena autonomija.

Međutim, ta je specijalizirana pomoć prekinuta tokom njezinog prvog razreda osnovne škole (2010/2011), kojeg je na kraju ponavljala. U augustu 2011. i januaru 2012. roditelji djevojčice dva su puta tražili od općine Eboli da osigura da njihova kći ponovno dobije specijaliziranu pomoć predviđenu zakonom, ali nadležno tijelo nije odgovorilo na njihov zahtjev.

Od januara 2012. godine roditelji su plaćali privatnu specijaliziranu pomoć za svoju kćerku kako bi mogla dobiti podršku u učenju. Dva mjeseca kasnije, vlasti su ih obavijestile da će biti teško ponovno uspostaviti specijaliziranu pomoć koju pruža država.

U maju 2012. godine roditelji su se obratili Upravnom sudu i zatražili da se naloži nadležnom tijelu da isplati odštetu njihovoj kćeri zbog nepoštivanja njezinog prava na primanje posebne pomoći predviđene zakonom. Njihov je zahtjev odbijen u novembru 2012. godine. Žalili su se na ovu presudu pred Consiglio di Stato, ali je njihova žalba odbijena u maju 2015. godine.

Pozivajući se na član 14. Konvencije (zabrana diskriminacije) u vezi s članom 2. Protokola br. 1 uz Konvenciju (pravo na obrazovanje), G.L. se žali da tokom dvije školske godine nije dobila specijaliziranu pomoć predviđenu zakonom. Ona također tvrdi da Italija nije ispoštovala svoju pozitivnu obavezu da garantuje jednake mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Evropski sud je utvrdio da G. L. nije mogla nastaviti pohađati osnovnu školu u ekvivalentnim uslovima onima koji su dostupni drugoj djeci i da je ta razlika nastala zbog njenog invaliditeta. Vlasti nisu nastojale utvrditi stvarne potrebe mlade djevojke i pružiti joj prilagođenu podršku kako bi joj se omogućilo da nastavi osnovno obrazovanje u uslovima koji bi, koliko je to moguće,bili jednaki onima u kojima su druga djeca pohađala istu školu.

Konkretno, vlasti nikada nisu razmatrale mogućnost da se nedostatak sredstava može nadoknaditi smanjenjem iz cjelokupnog obrazovanja, kako bi se ona ravnomjerno raspoređivala neinvalidnim i učenicima s invaliditetom. Sud je nadalje primijetio da je diskriminacija koju je pretrpjela mlada djevojka utoliko ozbiljnija jer se odvijala u kontekstu osnovnog obrazovanja, koje čini temelj djetetovog obrazovanja i socijalne integracije, pružajući djeci prvo iskustvo zajedničkog života u zajednici.

NACRT ZAKON O UTVRĐIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I POS[…]

Pravo na sticanje vlasnistva

Kojim putem da izjednačim vlasništvo u grun[…]

Po spomenutome GDPR-u svi podaci kojima se može to[…]