BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#183
GARANCIJA ZA PRAVNE NEDOSTATKE – ZAŠTITA OD EVIKCIJE

­ Odgovornost za pravne nedostatke postoji ako na prodatoj stvari postoji neko pravo trećeg lica koje isključuje, umanjuje ili ograničava kupčevo pravo, a o čijem postojanju kupac nije bio obaviješten, niti je pristao da pod tim opterećenjem uzme stvar.
­ Za postojanje pravnog nedostatka, bitno je da je uznemiravanje pravno: putem tužbe, prigovora ili isticanjem prava trećeg lica neposredno.
­ Garancija za pravne nedostatke je prirodan sastojak ugovora, što znači da ona postoji osim ako nije izričito ili prećutno isključena. Znači zaštita od evikcije ima ugovorni osnov.
­ Zakonski uslovi postojanja ove garancije za pravne nedostatke:
1. Nedostatak je morao postojati u času prelaska svojine sa prodavca na kupca, tj. stvarno pravo trećeg je nastalo i dok je stvar bila u državini prenosioca.
2. Savjesnost kupca koja postoji:
a) ako kupac u času sklapanja ugovora nije znao za mogućnost da mu pravo može biti oduzeto, umanjeno ili ograničeno, ili
b) ako je znao za nedostatak ali nije pristao da uzme opterećenu stvar (slučaj obmane kupca).
3. Garancije nije ugovorom isključena ili ograničena. U slučaju nesavjesnosti prodavca ovakva klauzula je ništavna.
4. Reklamacija - obavještavanje prodavca o nedostatku. Kupac je dužan obavijestiti prodavca o nedostatku uvijek i blagovremeno, osim u slučaju ako je to prodavcu bilo poznato.
­ Kupac u razumnom roku poziva prodavca:
a) da oslobodi prodatu stvar od prava ili pretenzija trećeg lica ili
b) da mu isporuči drugu stvar - ako se radi o stvarima određenim po rodu.
­ Kada prodavac ne postupi po zahtjevu kupca, tada nastaju slijedeće sankcije:
1. u slučaju oduzimanja stvari od kupca, ugovor se raskida po samom zakonu i
2. kada je u pitanju umanjenje ili ograničenje kupčevog prava, kupac može po svom izboru raskinuti ugovorili tražiti srazmjerno sniženje cijene.
­ Odredbe od odgovornosti za pravne nedostatke dispozitivne su prirode i mogu se ograničiti ili sasvim isključiti. Isključenje odgovornosti nije moguće ako je u vrijeme zaključenja ugovora prodavcu bio poznat ili nije mogao ostati nepoznat pravni nedostatak.
­ Istekom 1 g. od dana saznanja za postojanje prava trećeg gasi se pravo kupca po osnovu pravnih nedostataka.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]