BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4365
Frâncu vs. Romania
Povreda člana 8. EK
Aplikant je Emilian-Valentin Frâncu, državljanin Rumunije. Slučaj se tiče javnog otkrivanja medicinskih podataka tokom rasprave pred žalbenim sudom.

G. Frâncu, koji je u to vrijeme bio gradonačelnik Râmnicu-Vâlcee, je 25. aprila 2013. godine odveden u policijski pritvor u vezi s istragom dodjeljivanja javnih ugovora. Na zahtjev javnog tužioca koji je saslušan privatno (u četiri oka), Okružni sud u Bukureštu odredio mu je pritvor.
G. Frâncu se žalio i podnio zahtjev za puštanje na slobodu. Tražio je od Apelacionog suda da privatno ispita njegovu žalbu. Aplikant je objasnio da je njegov zahtjev za puštanje razmatran privatno zbog njegovog zdravstvenog stanja i maloljetnog sina, tvrdeći da su medicinske informacije na koje se pozivao bile privatne i da bi njihovo javno objavljivanje kršilo njegovo pravo na poštivanje privatnog i porodičnog života. Ponovio je svoj zahtjev na početku ročišta
2. maja 2013. godine. Tužilaštvo se usprotivilo. Apelacioni sud odbio je njegov zahtjev s obrazloženjem da „ovaj slučaj [nije] odgovarao nijednoj od situacija predviđenih članom 290. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku“. Sud je odredio nastavak pritvora.

Postupak protiv g. Frâncua bio je predmet nekoliko novinskih članaka. Izvještavanje novinara o ročištu od 2. maja 2013. godine uključivalo je detalje u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem.

Pozivajući se na član 8. EK, aplikant navodi povredu svog prava na privatnost, a posebno prava na zaštitu povjerljivih medicinskih podataka koji se tiču njega i njegovog maloljetnog sina.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]