BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3456
Ekshumacija posmrtnih ostataka, u toku krivične istrage, bez saglasnosti porodice.

Solska and Rybicka
v. Poland, br. 30491/17 i
31083/17

20.09.2018. godin
U sklopu istrage avionske nesreće (96 smrtnih slučajeva, uključujući i predsjednika Poljske), naložena je ekshumacija 83 tijela, kako bi se izvršila obdukcija, te, između ostalog, utvrdio uzrok smrti, a posebno kako bi se provjerila hipoteza o eksploziji na letu. Aplikantice su se bezuspješno usprotivile ekshumaciji posmrtnih ostataka svojih pokojnih muževa: nije bilo mogućnosti nezavisne revizije ili žalbe.
- Primjenjivost člana 8. stav 1 Konvencije na ekshumaciju izvršenu protiv volje članova porodice u
kontekstu krivičnog postupka. Novo pitanje. Vidi paragraf 103-108 presude.
- Kako prilikom provođenja djelotvorne istrage pomiriti poštivanje procesnih zahtjeva člana 2. (pravo na život) i legitimnih privatnih i porodičnih interesa porodice pokojnika zaštićenih članom 8. (vidi paragraf 118-126, a posebno paragraf 121 presude).
- Smetnje nisu „u skladu sa zakonom“.
Utvrđena povreda člana 8. Konvencije.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]