BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#173
DOKUMENTARNI AKREDITIV

­ Prihvaćanjem zahtjeva nalogodavca za otvaranje akreditiva, akreditivna banka se obavezuje da će korisniku akreditiva isplatiti određenu novčanu sumu ako do određenog roka bude udovoljeno uslovima koji su navedeni u nalogu za otvaranje akreditiva.
­ Akreditiv mora biti sastavljen u pismenoj formi.
­ Banka je obavezna prema korisniku od dana - kada mu je otvaranje akreditiva saopćeno. Suprotno tome, nalogodavac je vezan izdanim nalogom od dana - kada je nalog prispio banci.
­ I akreditiv je nezavistan od osnovnog ugovora.
­ Dokumentarni akreditiv sam po sebi znači da uz njegovo ispunjenje mora biti dostavljena dokumentacija koja je navedena u nalogu i samom akreditivu.
­ Akreditiv može biti opoziv ili neopoziv. Ako nije ništa ugovoreno, smatra se da je opoziv, pa i onda kada je otvoren na određeno vrijeme.

Izvor: www.epravo.ba

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]