BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#3054
DOKAZIVANjE POSTOJANjA VJERSKE DISKRIMINACIJE
Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

član 14

Tužiočevo ubjeđenje da bi do diskriminacije moglo doći zbog praktikovanja sufijskog reda, kod činjenice da ne ukazuje u kom dijelu bi bila narušena njegova prava, niti koje pravo iz spektra prava zaštićenih Evropskom konvencijom bi bilo povrijeđeno, nije dovoljno da sud prihvati ovaj navod tužioca.

Obrazloženje:

"Protiv ovog rješenja tužilac je pokrenuo upravni spor, navodeći da mu je uskraćeno pravo na politički azil. Predlaže da se u postupku pred sudom, nakon otvaranja rasprave, utvrdi da tužilac ne može biti vraćen u rodnu zemlju C. G., čije državljanstvo ima, iz razloga što bi tamo bio izvrgnut vjerskoj i radnoj diskriminaciji, obzirom da prakticira sufijski red, poznatiji kao vehabijski pokret, te zahtijeva da mu sud pruži zaštitu koju imaju svi azilanti. Tužitelj je oženjen državljankom BiH s kojom ima dijete, smatra da mu je izricanjem mjere protjerivanja povrijeđeno pravo iz člana 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, jer bi izvršenje mjere protjerivanja razdvojilo njegovu porodicu. Smatra da bi jedino u BiH mogao imati život dostojan čovjeka.

(...)

Prigovor koji ističe u tužbi da bi u rodnoj zemlji mogao biti izvrgnut vjerskoj i radnoj diskriminaciji, nije ničim potkrijepljen. Samo njegovo ubjeđenje da bi do te diskriminacije moglo doći zbog praktikovanja sufijskog reda, kod činjenice da ne ukazuje u kom dijelu bi bila narušena njegova prava, koje pravo iz spektra prava zaštićenih Evropskom konvencijom bi bilo povrijeđeno, nije dovoljno da sud prihvati ovaj navod tužioca. Treba ukazati i na činjenicu da Evropski sud za ljudska prava cijeni da pozivanje na diskriminaciju iz člana 14., ne može stajati samostalno, bez pozivanja na konkretnu povredu drugih prava zaštićenih Konvencijom."(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, U 184/2009(2) od 30.3.2010. godine)

https://www.pravobih.com/

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]