BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3389
DOKAZIVANjE ČINjENICE U TOKU PARNICE
Zakon o parničnom postupku

član 125

Navod iz pisma koji nije priznat pred sudom u toku parnice ne može se smatrati priznatom činjenicom u smislu odredbe člana 125. stav 1. Zakona o parničnom postupku.

Obrazloženje:

"U konkretnoj situaciji, jasno je da tužitelj i prvotužena u toku trajanja bračne zajednice nisu napravili novu stvar, te da su ulagali izvjesna sredstva u renoviranje i adaptaciju građevinskog objekta, na kom postoji pravo suvlasništva tuženih. Međutim, ta adaptacija nije bila takvog obima da bi se moglo smatrati da je nastao novi objekat (stvar), niti je prvobitni objekat prestao postojati ili mu je promijenjena namjena u tolikoj mjeri koja bi mogla prouzrokovati izmjenu stvarno - pravnih odnosa na objektu. Takvim zahvatima na bilo kojoj stvari, pa i građevinskom objektu tužitelj je stekao pravo na postavljanje obligaciono - pravnog zahtjeva, ali ne i stvarno - pravnog zahtjeva, kako je to učinio tužitelj i kako pravilno nalaze nižestepeni sudovi, kad su odbili njegov tužbeni zahtjev.

Ovakvu situaciju ne može izmijeniti ni tvrdnja tužitelja da iz pisma prvotužene njegovim roditeljima, koje je pročitano kao dokaz, proizlazi da je tužiteljica priznala činjenicu da su njih dvoje u sporni objekat uložili oko 35.000 EUR. Ovaj navod iz pisma ne može se smatrati priznatom činjenicom u smislu odredbe člana 125. stav 1. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13 -u daljem tekstu: ZPP), kako to nastoji prikazati tužitelj, obzirom da ta činjenica nije priznata pred sudom u toku parnice. Osim toga, prvotužena je dovoljno u svom iskazu obrazložila razloge pisanja pisma roditeljima tužitelja sa takvim sadržajem, pa su po ocjeni ovog suda nižestepeni sudovi pravilno ocijenili navod prvotužene iz pisma u skladu sa odredbom člana 8. ZPP u kontekstu ostalih izvedenih dokaza - nalaza vještaka građevinske struke i drugih dokaza, izvedenih tokom postupka o visini izvršenih ulaganja."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 85 0 P 061411 18 Rev od 20.9.2018. godine)

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]