BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2060
Dobit komanditnog društva

1. Dobit komanditnog društva dijeli se na dio za komplementare i dio za komanditore u omjeru utvrđenom ugovoru.
2. Dio dobiti namijenjen komplementarima dijeli se među njima na jednake dijelove.
3. Dio dobiti namijenjen komanditorima dijeli se među njima srazmjerno uplaćenim ulozima, ako ugovorom nije određeno drugačije.

www.epravo.ba

Službene novine Federacije BiH, broj 51/22 Na osno[…]