BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#5303
Poštovani, želio bih Vas pitati koja je procedura kada se zatvara dio poslovne jedinice i samo taj dio zgrade koji je pod Ugovorom o zakupu. Ujedno svim radnicima koji imaju ugovor o radu na određeno, navedeni ugovori i ističu. Zanima me da li je poslodavac obvezan donijeti unutarnji akt te koja bi bila daljnja procedura? Bitno je naglasiti da u poduzeću nije osnovan ni sindikat kao ni vijeće zaposlenika.

Službene novine Federacije BiH, broj 51/22 Na osno[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 50/22 Ustavni[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 49/22 Na osno[…]