BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2239
Dionice

1. Dionice dioničkog društva su dematerijalizovane, nedjeljive i glase na ime.
2. Dionice su neograničeno prenosive, osim u slučajevima utvrđenim statutom dioničkog društva u skladu sa zakonom.
3. Dionica sadrži prava na učešće u:
1. upravljanju dioničkim društvom;
2. raspodjeli dobiti;
3. diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije dioničkog društva.

Član 187.

(Klase dionica)

1. Dioničko društvo može emitovati dionice različitih klasa.
2. Dionice iste klase imaju istu nominalnu vrijednost i sadrže ista prava.
3. Dionice, osim običnih dionica, sadrže oznaku klase.

https://epravo.ba

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom p[…]

Zakon o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i gar[…]

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA K[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEV[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja