BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#3543
Clan 59 Zakona o bankama

Član 196. tačka 6. prethodnog Zakona o parničnom postupku

Član 59. a) Zakona o bankama

NIJE SUD POVRIJEDIO MATERIJALNO–PRAVNU ODREDBU ČLANA 59-a) ZAKONA O BANKAMA KAD JE PARNIČNI POSTUPAK PROTIV TUŽENE BANKE SAMO PREKINUO U SMISLU ODREDBE ČLANA 196. TAČKA 6. ZPP–A, NITI JE TO NA ŠTETU TUŽITELJA POŠTO SE POSTUPAK PROTIV TUŽENE I NE MOŽE NASTAVITI ZBOG OTVORENOG POSTUPKA LIKVIDACIJE I ODUZETE JOJ DOZVOLE ZA RAD.
Iz obrazloženja:
Odredbom člana 59. a. Zakona o bankama ("Sl. novine FBiH"; broj 39/98 do 41/02) regulisano je da "pokretanjem likvidacije banke prestaju svi parnični sporovi protiv nje". Tom odredbom materijalnog prava regulisano je procesno pitanje rješavanja započetih parničnih sporova protiv banke u likvidaciji kakva je prvotužena.
Prvostepeni sud je ožalbenim rješenjem parnični postupak protiv prvotužene samo prekinuo primjenom odredbe člana 196. tačka 6. prethodnog ZPP–a, što nije nepovoljnije za tužitelja, pa budući da je samo on izjavio žalbu, nije bilo moguće uvažiti je, bez obzira što je sud svoje, inače, pravilno rješenje zasnovao na pogrešnoj pravnoj osnovi. Neosnovan je žalbeni prijedlog da se ožalbeno rješenje ukine i postupak protiv prvotužene nastavi, pošto to nije moguće, jer je protiv prvotužene 15.3.2001. godine otvoren  postupak likvidacije i oduzeta joj dozvola za rad, kako je to pravilno utvrdio prvostepeni
sud. Stoga je prvostepeni sud u ovoj pravnoj stvari postupak mogao prekinuti i primjenom odredbe člana 196. tačka 3. tada važećeg ZPP–a.
(Rješenje Vrhovnog suda FBiH broj Pž–107/03 od 8.6.2004. god.)
https://epravo.ba/

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]