BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4491
Član 132. stav (2) Zakona o obligacionim odnosima

ZA ODLUKU O TUŽBENOM ZAHTJEVU KOJI JE UPRAVLJEN SAMO NA POVRAT ONOGA ŠTO JE TUŽITELJ DAO TUŽENOM U IZVRŠENJU SVOJE UGOVORNE OBAVEZE IZ UGOVORA KOJI JE RASKINUT NISU OD UTICAJA ČINJENICE IZ KOJIH RAZLOGA TUŽENI NIJE ISPUNIO SVOJU UGOVORNU OBAVEZU.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 32 0 P 152105 17 Rev od 24.1.2019. godine)

Xero Flor w Polsce sp. z o.o. protiv Poljske &nda[…]

Akdeniz i drugi protiv Turske

Akdeniz i drugi protiv Turske privremena zabr[…]

Kerestecioğlu Demir protiv Turske – uki[…]

Radna dozvola

Postovani dobio sam posao u Hrvatskoj medjutim tra[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja