BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#468
ČITANJE OPTUŽNICE I DOKAZI OPTUŽBE I ODBRANE

Zakon izričito predviđa kao obavezu tužioca da pročita optužnicu.
Glavni pretres počinje čitanjem optužnice. Tada se učesnici u postupku i publika u sudnicu upoznaju sa glavnim predmetom krivičnog postupka.

Optužnicu čita tužitelj i to je njegovo isključivo pravo i obaveza.
Poslije čitanja optužnice tužitelj ne može više povući optužnicu ali može dati izjavu da odustaje od optužbe i u tom slučaju, sud donosi presudu kojom se optužba odbija. Dakle, nakon podnošenja optužnice od strane tužiteja sudu pa do početka glavnog pretresa, tužilac nema pravo da izmjeni optužnicu i to može učiniti u toku dokaznog postupka.

Nakon čitanja optužnice obaveza je suda da zatraži od optuženog da se izjasni da li je razumio optužnicu. Ako optuženi izjavi da je nije razumio, onda je obaveza suda da mu pojasni njene navode.

Nakon toga tužitelj mora dati tzv. uvodnu riječ (uvodno izlaganje ili uvodni govor) Ovo je obaveza tužioca koji se toga ne može odreći niti mu to pravo može biti uskaraćeno, a tokom uvodnog izlaganja, tužilac iznosi kratke razloge o tome sa kojim će dokazima dokazati tezu optužbe. Pravo tužioca da ukratko iznese dokaze na kojima zasniva optužnicuje prva prilika da sudu navede čvrste i jasne dokaze optužbe, koji će biti izvedeni na glavnom pretresu. Uvodno izlaganje je dakle za tužitelja obavezno i ne treba ga poistovjećivati sa završnim riječima.

Što se tiče optuženog i njegovog branioca zakon predviđa da oni mogu ako žele, ali ne moraju da koriste pravo i iznesu uvodno izlaganje. Zbog toga sud poziva optuženog i njegovog braniteja i pita ih da li se žele koristiti svojim pravom na uvodno izlaganje i iznošenje dokaza koje će ponuditi u svojoj obrani. Ovakvo zakonsko rješenje je u skladu sa pravom optuženog da ne iznosi svoju odbranu i koje je osigurano u svakoj fazi postupka, uključujući i procesnu situaciju kao što je ova. Ovo pravo ima i svoju logiku jer zašto bi optuženi dokazivao svoju nevinost dok tužitelj ne dokaže njegovu krivnju.

https://forum.ba

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]