BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4168
BLAGOVREMENOST ŽALBE NA RJEŠENjE KOJE JE VIŠE PUTA DOSTAVLjENO STRANCI
Zakon o opštem upravnom postupku

član 219

Blagovremenost žalbe, u situaciji kada je rješenje više puta dostavljeno stranci, cijeni se prema vremenu prvog dostavljanja ožalbenog rješenja ili saznanja za sadržaj tog rješenja.

Obrazloženje:

"Odredbom člana 46 stav 1 Zakona o eksproprijaciji - Prečišćeni tekst ("Sl. list SFRJ broj 11/68, 30/68 i 32/70, u daljem tekstu: ZE), a koji zakon je važio u vrijeme izvršene eksproprijacije, je propisano da je, poslije pravnosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, opštinski organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove dužan da zakaže i održi raspravu za sporazumno određivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti. Budući da se u spisu zatiče zapisnik SO Č. od 6. 8. 1973. godine na kojem je postignut sporazum o naknadi, a kojim se SO Č. obavezala da će predniku tužiteljice isplatiti naknadu, ukazuje da je rješenje o eksproprijaciji postalo pravnosnažno, bez obzira što u spisu nema dokaza o uručenju rješenja o eksproprijaciji predniku tužiteljice, jer je isti bio upoznat sa sadržajem navedenog rješenja, s obzirom da se postupak određivanja naknade shodno odredbi člana 46. stav 1. ZE vodi nakon što rješenje o eksproprijaciji postane pravnosnažno.

Činjenica da je tužiteljica naknadno zatražila dostavljanje rješenja o eksproprijaciji SO Č. broj... od 2. 8. 1972. godine, ne može biti od uticaja na blagovremenost podnijete žalbe, jer se blagovremenost žalbe, u situaciji da je rješenje više puta dostavljeno stranci, cijeni prema vremenu prvog dostavljanja ožalbenog rješenja ili saznanja za sadržaj tog rješenja, pa kako je prednik tužiteljice najkasnije na raspravi održanoj 6. 8. 1973. godine, povodom postizanja sporazuma o naknadi, saznao za sadržaj tog rješenja, onda je pravilno žalba tužiteljice odbačena kao neblagovrema na osnovu odredebe člana 219. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS" broj 13/02, 87/07 i 50/10, u daljem tekstu: ZOUP).

Kod takvog stanja stvari ovaj sud nalazi da pobijanom presudom nije ostvaren nijedan razlog njene nezakonitosti iz odredbe člana 35. stav 2. ZUS, pa se otuda zahtjev tužiteljice, na osnovu odredbe člana 40. stav 1. tog zakona, odbija kao neosnovan."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 U 015922 16 Uvp od 15.2.2018. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]