BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2934
Biće krivičnog djela Javno podsticanje na terorističke aktivnosti iz člana 202.a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine

Sam čin pretrage sadržaja na internetu ne predstavlja upućivanje bilo kakve poruke javnosti, a naročito se iz takve pretrage ne može zaključiti namjera podsticanja drugog na počinjenje bilo kojeg krivičnog djela.

Iz obrazloženja:

U konkretnom slučaju, činjenični opis počinjenog krivičnog djela iz Prijedloga bazira se na informacijama dostavljenim od EUROPOL-a, a koje ukazuju da je određeni korisnik sa servera koji pripada kompaniji "G.H.", pretraživao sadržaje koje je postavila "Islamska država", video snimke i fotografije iz zone konflikta, te propagandnu biblioteku "Islamske države", sve u periodu od 16.05.- 13.07.2018.godine.

Ovakve radnje pretraživanja online sadržaja, koje mogu biti motivisane različitim razlozima i pobudama, ne upućuju na osnov sumnje o počinjenju krivičnog djela iz člana 202.a KZ BiH. Naime, počinilac navedenog krivičnog djela je osoba koja javno, putem sredstava informisanja, distribuira ili na bilo koji drugi način uputi poruku javnosti koja ima za cilj podsticanje drugog na izvršenje krivičnih djela koja su taksativno navedena u odredbi člana 202.a KZ BiH. Stoga je jasno da pasivni čin pretrage sadržaja na internetu ne predstavlja upućivanje bilo kakve poruke javnosti, a naročito se iz takve pretrage ne može zaključiti o namjeri podsticanja drugog na počinjenje bilo kojeg krivičnog djela.

(Rješenje sudije za prethodni postupak broj: S1 2 K 029360 18 Krn od 06.09.2018. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]