BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
User avatar
By pravnik
#38
ZAKONSKI NASLJEDNICI

I. nasljedni red
­ Zakonski nasljednici su djeca ostavioca i njegov bračni drug (pod djecom se smatraju i vanbračna i usvojena djeca).
­ Oni nasljeđuju na jednake djelove.
­ Dio zaostavštine koji bi pripao ranije umrlom djetetu da je nadživilo ostavioca nasljeđuju njegova djeca (unučad ostavioca), na jednake djelove, a ko je neko od unučadi umrlo prije ostavioca dio koji bi njemu pripao da je bio živ u trenutku smrti ostavioca, naljeđuju njegova djeca (pravo predstavljanja). Npr. postoji otac koji ima 3 djece i bračnog duga. Prije oca umre njegovo jedno dijete, koji ima svoju djecu. Smiosao odredbe je taj da ako prije ostaviočeve smrsti umre njegovo djete, tada naljeđuju njegova djeca (princip reprezentacije).

II. naljedni red
­ Zaostavštinu umrloga koji nije ostavio potomke (djecu, unučad, praunučad) nasljeđuje njegov bračni drug i roditelji na jednake djelove (svaki sa ½).
­ Ako iza umrlog nije ostao bračni drug zaostavštinu u cjelosti nasljeđuju roditelji.
­ Ako je jedan od roditelja umro prije ostavioca, dio zaostavštine koji bi mu pripao nasljeđuju njegova djeca - a to su u stvari braća i sestre ostavioca.

III. nasljedni red
­ Zaostavštinu umrloga koji nije ostavio ni potomke ni roditelje, niti su oni ostavili nekog potomka, niti bračnog partnera - nasljeđuju njegovi djedovi i nane.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]