BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
User avatar
By pravnik
#38
ZAKONSKI NASLJEDNICI

I. nasljedni red
­ Zakonski nasljednici su djeca ostavioca i njegov bračni drug (pod djecom se smatraju i vanbračna i usvojena djeca).
­ Oni nasljeđuju na jednake djelove.
­ Dio zaostavštine koji bi pripao ranije umrlom djetetu da je nadživilo ostavioca nasljeđuju njegova djeca (unučad ostavioca), na jednake djelove, a ko je neko od unučadi umrlo prije ostavioca dio koji bi njemu pripao da je bio živ u trenutku smrti ostavioca, naljeđuju njegova djeca (pravo predstavljanja). Npr. postoji otac koji ima 3 djece i bračnog duga. Prije oca umre njegovo jedno dijete, koji ima svoju djecu. Smiosao odredbe je taj da ako prije ostaviočeve smrsti umre njegovo djete, tada naljeđuju njegova djeca (princip reprezentacije).

II. naljedni red
­ Zaostavštinu umrloga koji nije ostavio potomke (djecu, unučad, praunučad) nasljeđuje njegov bračni drug i roditelji na jednake djelove (svaki sa ½).
­ Ako iza umrlog nije ostao bračni drug zaostavštinu u cjelosti nasljeđuju roditelji.
­ Ako je jedan od roditelja umro prije ostavioca, dio zaostavštine koji bi mu pripao nasljeđuju njegova djeca - a to su u stvari braća i sestre ostavioca.

III. nasljedni red
­ Zaostavštinu umrloga koji nije ostavio ni potomke ni roditelje, niti su oni ostavili nekog potomka, niti bračnog partnera - nasljeđuju njegovi djedovi i nane.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Službeni glasnik BiH, broj 80/22 Na osnovu člana 3[…]