BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#353
ZAKONODAVNA VLAST NA NIVOU BIH

To je Parlamentarna skupština BiH - koja se satoji od dva doma:
1. Predstavnički (zastupnički) dom - koji ima 42 poslanika (zastupnika) koji se biraju sukladno izbornom zakonu na neposrednim tajnim izborima, i to 2/3 iz FBiH a 1/3 iz RS. Kvorum čini većina svih zastupnika.
2. Dom naroda - ima 15 delegata (izaslanika) i to 2/3 iz FBiH (5 H + 5B) a 1/3 iz RS (5S). Biraju se iz Doma naroda Parlamenta FBiH odn. iz Narodne skupštine RS. Devet delegata Doma naroda čine kvorum, s tim da su prisutna najmanje 3 Hrvata, 3 Bošnjaka i 3 srpska delegata.
Posalnici Predstavničkog doma BiH se biraju na neposrednim tajnim izborima, a delegati Doma naroda BiH se delegiraju iz Doma naroda Parlamenta FBIH i Vijeća naroda Narodne skupštine RS.

Nadležnost je kogentna norma (ius cogens) i povreda nadležnosti predstavlja najtežu formalnu povredu postupka.

Nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH su:
1. Donošenje zakona
2. Odlučivanje o izvorima i visini sredstava za rad institucija BiH i za podmirivanje međunardonih obaveza BiH
3. Odobravanje budžeta za institucije BiH
4. Odlučivanje o davanju saglasnosti na ratifikaciju ugovora
5. Ostale nadležnosti potrebne za izvršavanje njenih dužnosti ili one nadležnosti koje su joj dodijeljene uzajamnim sporazumom entiteta.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]